Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
21 / 24.11.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 351 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 352 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 353 Asia/3

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 21.10.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 354 Asia/4

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 355 Asia/5

Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 356 Asia/6

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Suutarila ja Herttoniemi) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 357 Asia/7

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Suurmetsä, Jakomäki tontti 41216/6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 358 Asia/8

Sörnäistentunnelin hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 359 Asia/9

Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite asuntopolitiikan vaikutusarvioinnin laatimisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 360 Asia/10

Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloite täyden palvelun energiarenessanssitoiminnasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 361 Asia/11

Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloite etäopiskelumahdollisuuksien hyödyntämisestä koronapandemian jälkeen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 362 Asia/12

Feministisen puolueen ryhmäaloite antirasistisen strategian laatimiseksi Helsingille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 363 Asia/13

Valtuutettu Laura Finne-Elosen aloite heikoista jäistä varoittavista kylteistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 364 Asia/14

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite asukastalojen kehittämiseksi – pilotteina Asukastalo Ankkuri ja Pitäjänmäen uusi asukastalo (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 365 Asia/15

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite liharuokien ja maitotuotteiden määrän lisäämisestä opetus- ja vanhuspalveluissa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 366 Asia/16

Valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. valtuustoaloite selvittää mahdollisuuksia ottaa käyttöön Helsingin oma paikallisraha (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 367 Asia/17

Valtuutettu Mia Haglundin aloite kohtuuhintaisuuden selkeyttämisestä kaupungin vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 368 Asia/18

Valtuutettu Fatim Diarran aloite transihmisten näkyvyyden juhlapäivän huomioimiseksi liputtamalla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 369 Asia/19

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite koskien joukkoliikenteen kehittämistä maksuttomaksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 370 Asia/20

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite Töölönkadun ja Eino Leinon kadun risteyksen turvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 371 Asia/21

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kaupungin ydinkeskustaan kierrätyskontteja metalli- ja elektroniikkaromun kierrättämiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lausunto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, 28.10.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 372 Asia/22

Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite vetyliikenteen edistämisestä Helsingissä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 373 Asia/23

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite kirsikkapuupuiston tai muun kukkivan teeman perustamisesta kaupunginosiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 374 Asia/24

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite kaupunkiviljelyn edistämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 375 Asia/25

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite Vihreä lippu –ohjelmaan osallistumisen mahdollistamisesta kouluille ja päiväkodeille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 376 Asia/26

Valtuutettu Amanda Pasasen aloite maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 377 Asia/27

Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite trans- ja muunsukupuolisten hoidon seurannasta ja kehittämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 378 Asia/28

Valtuutettu Katju Aron aloite häirintäyhteyskanavan perustamisesta nuorille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 379 Asia/29

Valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin aloite kätilöiden työympäristön ja työsuhteiden parantamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 380 Asia/30

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite uimarannasta Hanasaaren voimalalta vapautuvaan tilaan (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 381 Asia/31

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite ulkokoripallon harrastusmahdollisuuksien parantamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 382 Asia/32

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 351 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 352 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 353 Ärende/3

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 21.10.2021

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 354 Ärende/4

Helsingfors stads budget för år 2022 och ekonomiplan för åren 2022–2024 (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 355 Ärende/5

Överskridning av anslag i 2021 års budget (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 356 Ärende/6

Arrendeprinciper för vissa tomter (Skomakarböle och Hertonäs) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 357 Ärende/7

Arrendeprinciper för en bostadstomt (Storskog, Jakobacka, tomten 41216/6) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 358 Ärende/8

Projektplan för Sörnästunneln (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 359 Ärende/9

Den av Sannfinländska fullmäktigegruppen väckta gruppmotionen om konsekvensbedömning av bostadspolitiken (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 360 Ärende/10

Den av Kristdemokraternas och De blås fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om energirenässans med full service (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 361 Ärende/11

Den av Kristdemokraternas och De blås fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om utnyttjande av möjligheterna till distansstudier också efter coronan (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 362 Ärende/12

Den av Feministiska partiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om utarbetandet av en antirasistisk strategi för Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 363 Ärende/13

Den av ledamoten Laura Finne-Elonen väckta motionen om skyltning om svaga isar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 364 Ärende/14

Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om utvecklande av invånarhus – pilotförsök med Asukastalo Ankkuri och det nya invånarhuset i Sockenbacka (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 365 Ärende/15

Den av ledamoten Juhani Strandén väckta motionen om ökning av mängden kötträtter och mjölkprodukter inom utbildningstjänsterna och äldreomsorgen (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 366 Ärende/16

Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om utredning av en lokal valuta i Helsingfors (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 367 Ärende/17

Den av ledamoten Mia Haglund väckta motionen om förtydligande av vad som är skäligt pris för stadens fritt finansierade hyresbostäder (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 368 Ärende/18

Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om firande av dagen för transpersoners synlighet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 369 Ärende/19

Den av ledamoten Pentti Arajärvi väckta motionen om utveckling av gratis kollektivtrafik (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 370 Ärende/20

Den av ledamoten Jussi Chydenius väckta motionen om förbättring av säkerheten i korsningen av Tölögatan och Eino Leinos gata (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 371 Ärende/21

Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om återvinningscontainrar i stadskärnan för återvinning av metall- och elektronikskrot (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Lausunto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, 28.10.2021

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 372 Ärende/22

Den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen om främjande av vätedriven trafik i Helsingfors (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 373 Ärende/23

Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om en park med körsbärsträd eller något annat blomstertema i stadsdelarna (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 374 Ärende/24

Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om att främja stadsodling (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 375 Ärende/25

Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om möjlighet för skolor och daghem att medverka i programmet Grön flagg (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 376 Ärende/26

Den av ledamoten Amanda Pasanen väckta motionen om avgiftsfria menstruationsskydd för unga och mindre bemedlade (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 377 Ärende/27

Den av ledamoten Anna Vuorjoki väckta motionen om uppföljning och utveckling av vården av transsexuella och icke-binära (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 378 Ärende/28

Den av ledamoten Katju Aro väckta motionen en kontaktkanal för ungdomar som upplevt trakasserier (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 379 Ärende/29

Den av ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelin väckta motionen om bättre arbetsmiljö för barnmorskor (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 380 Ärende/30

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om en badstrand till området som blir ledigt efter Hanaholmens kraftverk (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 381 Ärende/31

Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om bättre förutsättningar för utomhusbasket (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 382 Ärende/32

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22