Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
19 / 03.11.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 326 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 327 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 328 Asia/3

Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2022 (pdf) (html)


§ 329 Asia/4

Nuorten aloitteet ajalta tammikuu−kesäkuu 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 330 Asia/5

Kallion lukion perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Kustannusarvio UKA 11.2.2021 Kallion lukion perusparannus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 331 Asia/6

Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 332 Asia/7

Tilojen vuokraaminen Metsolan ala-asteen käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 333 Asia/8

Laajasalon Jollaksen kartanon asemakaavan muuttaminen (nro 12686) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 334 Asia/9

Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.-30.6.2021 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 335 Asia/10

Valtuutettu Mia Haglundin aloite lyhennetyn työajan kokeilusta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 336 Asia/11

Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite lähisuhdeväkivallan sovittelusta luopumiseksi Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 337 Asia/12

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 326 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 327 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 328 Ärende/3

Stadsfullmäktiges sammanträden år 2022 (pdf) (html)


§ 329 Ärende/4

Initiativ från ungdomar januari-juni 2021 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 330 Ärende/5

Höjning av maximipriset i projektplanen för ombyggnad av Kallion lukios skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Kustannusarvio UKA 11.2.2021 Kallion lukion perusparannus

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 331 Ärende/6

Projektplan för Stadin ammatti- ja aikuisopistos campus i Kasåkern (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 332 Ärende/7

Hyrning av lokaler för Metsolan ala-aste (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 333 Ärende/8

Detaljplaneändring för Jollas gård på Degerö (nr 12686) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 334 Ärende/9

Initiativ från kommuninvånare 1.1-30.6.2021 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 335 Ärende/10

Den av ledamoten Mia Haglund väckta motionen om ett försök med förkortad arbetstid (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 336 Ärende/11

Den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen om slopad medling vid våld i nära relationer i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 337 Ärende/12

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22