Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
18 / 13.10.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 290 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 291 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 292 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 293 Asia/4

Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 294 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 30.8.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 295 Asia/6

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 296 Asia/7

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijalista

Liite 2

Hakijayhteenveto

Liite 3

Hakemukset

Liite 4

Sähköpostilla tullut hakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 297 Asia/8

Pasilan Radiokatu 15 ja 20 asemakaavan (nro 12617) muuttaminen Uudenmaan ELY-keskuksen tekemän oikaisukehotuksen johdosta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 298 Asia/9

Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin palkkatakuusta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 299 Asia/10

Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite, lasten turvallisen koulunkäynnin vahvistaminen ja Helsingin huumeongelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 300 Asia/11

Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite paikkariippumattoman monipaikkaisen työn mahdollistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 301 Asia/12

Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite palveluja koordinoivasta yhteyshenkilöstä lapsiperheiden tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 302 Asia/13

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite erityislasten palvelujen koordinoimisesta yhden luukun periaatteella (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 303 Asia/14

Valtuutettu Jenni Pajusen aloite paluumuuttajien Helsinkiin houkuttelusta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 304 Asia/15

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Kiinteistö Oy Auroranlinnan sulauttamisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 305 Asia/16

Valtuutettu Marcus Rantalan aloite kadun nimeämisestä entisen arkkiatrin ja Yliopiston rehtorin ja kanslerin Nils Oker-Blomin mukaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 306 Asia/17

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite kaupungin omistamien arvokiinteistöjen kunnostusrahastosta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 307 Asia/18

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite lapsi- ja senioripolusta Keskuspuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 308 Asia/19

Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite kierrätyspiste Tapanilaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 309 Asia/20

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite julkisen kaupunkitilan tai reitin nimeämisestä Jörn Donnerin muistoksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 310 Asia/21

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite kiusaamisvilkun pilotoinnista väkivallan torjumiseksi kouluissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 311 Asia/22

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite perhepäivähoitajien työolosuhteiden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 312 Asia/23

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite Laajasalon lukion perustamisesta uudelleen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 313 Asia/24

Valtuutettu Mai Kivelän aloite maksuttomasta peruskoulujen aamupalatarjoilusta (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Mai Kivelän aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 314 Asia/25

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite kodin ulkopuolelle sijoitettujen nuorten mahdollisuudesta Ote-opetukseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 315 Asia/26

Valtuutettu Petra Malinin aloite iltapäivätoiminnan tarjoamisesta erityistä tukea tarvitsevien lasten kotiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 316 Asia/27

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Etelä-Karjalan mallin käyttöönotosta kouluissa tapahtuvien lainvastaisten tekojen käsittelyssä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Helsingin poliisilaitoksen lausunto 28.6.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 317 Asia/28

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite uimapaikaksi soveltuvien rantojen kartoittamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 318 Asia/29

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite tekojääkentästä Herttoniemenrannan liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 319 Asia/30

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite kulttuurialan toimijoiden vuokrahuojennuksista koronapandemian vuoksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 320 Asia/31

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Harjun nuorisotalon korjaus- ja käyttösuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 321 Asia/32

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite kulttuurialan koronatyöryhmästä ja suunnitelmasta kriisin korjaamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 322 Asia/33

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite yleisestä talviuintipaikasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 323 Asia/34

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite hätämajoituksen lisäämisestä asunnottomille naisille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 324 Asia/35

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite vaikuttavasta päihdetyöstä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 325 Asia/36

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 290 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 291 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 292 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 293 Ärende/4

Helsingfors stadsstrategi 2021–2025 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 294 Ärende/5

Val av medlem och vice ordförande i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 30.8.2021

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 295 Ärende/6

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)


§ 296 Ärende/7

Anställning av innehavare av tjänsten som sektorchef i stadsmiljösektorn (pdf) (html)

Bilaga 1

Hakijalista

Bilaga 2

Hakijayhteenveto

Bilaga 3

Hakemukset

Bilaga 4

Sähköpostilla tullut hakemus

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 297 Ärende/8

Detaljplaneändring för Radiogatan 15 och 20 i Böle (nr 12617), på grund av uppmaning om rättelse från NTM-centralen i Nyland (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 298 Ärende/9

Den av Kristdemokraternas och De blås fullmäktigegrupper väckta gruppmotionen om lönegaranti i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 299 Ärende/10

Den av Samlingspartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om stärkande av en trygg skolgång för barn och lösning av narkotikaproblemet i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 300 Ärende/11

Den av Centerns fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om möjlighet till arbete oberoende av plats (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 301 Ärende/12

Den av Öppna Partiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om en samordnande kontaktperson som stöd för barnfamiljer (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 302 Ärende/13

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om samservice som stöd för barn med särskilda behov och deras föräldrar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 303 Ärende/14

Den av ledamoten Jenni Pajunen väckta motionen om lockande av hemvändare till Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 304 Ärende/15

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om fusionering av Fastighets Ab Auroraborg med Helsingfors stads bostäder Ab (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 305 Ärende/16

Den av ledamoten Marcus Rantala väckta motionen om en gata uppkallad efter före detta arkiatern och rektorn och kanslern för Helsingfors universitet Nils Oker-Blom (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 306 Ärende/17

Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om en fond för renovering av gamla värdefulla byggnader i stadens ägo (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 307 Ärende/18

Den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara väckta motionen om en barn- och seniorstig i Centralparken (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 308 Ärende/19

Den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen om en återvinningsstation i Mosabacka (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 309 Ärende/20

Den av ledamoten Pentti Arajärvi väckta motionen om uppkallande av ett offentligt stadsrum eller stråk till minne av Jörn Donner (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 310 Ärende/21

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om ett försök med mobbningsblinker för att förebygga mobbning i skolorna (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 311 Ärende/22

Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om bättre arbetsförhållanden för familjedagvårdare (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 312 Ärende/23

Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om återinrättande av Laajasalon lukio (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 313 Ärende/24

Den av ledamoten Mai Kivelä väckta motionen om avgiftsfri servering av frukost i grundskolorna (pdf) (html)

Bilaga 1

Valtuutettu Mai Kivelän aloite

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 314 Ärende/25

Den av ledamoten Johanna Nuorteva väckta motionen om möjligheten till Ote-undervisning även för unga placerade utom hemmet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 315 Ärende/26

Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om eftermiddagsverksamhet som hemtjänst för barn med behov av särskilt stöd (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 316 Ärende/27

Den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen om utnyttjande av den sydkarelska modellen för att ingripa i lagstridiga gärningar i skolorna (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Helsingin poliisilaitoksen lausunto 28.6.2021

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 317 Ärende/28

Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om kartläggning av naturområden vid stränder som lämpar sig som badplatser (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 318 Ärende/29

Den av ledamoten Mauri Venemies väckta motionen om en konstisbana i Hertonäs strands idrottspark (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 319 Ärende/30

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om hyreslättnader för kulturbranschen på grund av coronapandemin (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 320 Ärende/31

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om en reparations- och användningsplan för Ås ungdomsgård (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 321 Ärende/32

Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om en coronaarbetsgrupp och en krisplan för kulturbranschen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 322 Ärende/33

Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om en allmän vinterbadplats (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 323 Ärende/34

Den av ledamoten Sinikka Vepsä väckta motionen om ökad nödinkvartering för bostadslösa kvinnor (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 324 Ärende/35

Den av ledamoten Jukka Järvinen väckta motionen om verkningsfullt missbrukararbete (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 325 Ärende/36

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22