Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
14 / 25.08.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 248 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 249 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 250 Asia/3

Jäsenten valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 251 Asia/4

Jäsenten valitseminen Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 252 Asia/6

Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen raitiotieosuuden osalta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 253 Asia/5

Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen Kruunusillat-hankkeen liittyvien hankkeiden vuoksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 254 Asia/7

Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen toimitilatontille 8193/1 (Katajanokka) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 255 Asia/8

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Viikki, tontti 36263/1 sekä Malmi, tontit 38317/4 ja 38127/11) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 256 Asia/9

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Laajasalo, tontit 49077/3, 49080/15 ja 16 sekä Oulunkylä, tontti 28058/20) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 257 Asia/10

Sörnäisten Kulmavuorenkatu 4 asemakaavan muuttaminen (nro 12647) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 258 Asia/11

Pasilan Messukeskuksen asemakaavan muuttaminen (nro 12635) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 259 Asia/12

Pakilan Välitalontie 71 asemakaavan muuttaminen (12675) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 260 Asia/13

Kontulan pelastusaseman asemakaavan muuttaminen (nro 12666) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 261

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 248 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 249 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 250 Ärende/3

Val av ledamöter i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 251 Ärende/4

Val av ledamöter i fullmäktige för Kårkulla samkommun för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 252 Ärende/6

Höjning av maximipriset i projektplanen för projektet Kronbroarna i fråga om spårvägsavsnittet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 253 Ärende/5

Överskridning av anslag i 2021 års budget med anledning av projekt förknippade med projektet Kronbroarna (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 254 Ärende/7

Arrende- och försäljningsprinciper för tomten 8193/1 för verksamhetsbyggnader (Skatudden) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 255 Ärende/8

Arrendeprinciper för vissa tomter (Vik, tomten 36263/1 samt Malm, tomterna 38317/4 och 38127/11) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 256 Ärende/9

Arrendeprinciper för vissa tomter (Degerö, tomterna 49077/3, 49080/15 och 16 samt Åggelby, tomten 28058/20) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 257 Ärende/10

Detaljplaneändring för Hörnebergsgatan 4 i Sörnäs (nr 12647) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 258 Ärende/11

Detaljplaneändring för Mässcentrum i Böle (nr 12635) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 259 Ärende/12

Detaljplaneändring för Mellangårdsvägen 71 i Baggböle (nr 12675) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 260 Ärende/13

Detaljplaneändring för Gårdsbacka räddningsstation (nr 12666) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 261

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22