Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
13 / 02.08.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 217 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 218 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 219 Asia/3

Kaupunginvaltuustoon valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi 1.8.2021 alkavaksi vaalikaudeksi valitut (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 220 Asia/4

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 221 Asia/5

Pormestarin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 222 Asia/6

Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 223 Asia/7

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 224 Asia/8

Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 225 Asia/9

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 226 Asia/10

Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 227 Asia/11

Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 228 Asia/12

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 229 Asia/13

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 230 Asia/14

Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 231 Asia/15

Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 232 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 233 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 234 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 235 Asia/19

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 236 Asia/20

Pelastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 237 Asia/21

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 238 Asia/22

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 239 Asia/23

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 240 Asia/24

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 241 Asia/25

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 242 Asia/26

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 243 Asia/27

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 244 Asia/28

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 245 Asia/29

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 246 Asia/30

Poliisin neuvottelukunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 247

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 217 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 218 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 219 Ärende/3

Invalda ledamöter och ersättare i stadsfullmäktige för den mandattid som börjar 1.8.2021 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 220 Ärende/4

Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 221 Ärende/5

Val av borgmästare för fullmäktiges mandattid som börjar år 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 222 Ärende/6

Val av biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn för fullmäktiges mandattid som börjar år 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 223 Ärende/7

Val av biträdande borgmästare för fostrans- och utbildningssektorn för fullmäktiges mandattid som börjar år 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 224 Ärende/8

Val av biträdande borgmästare för social- och hälsovårdssektorn för fullmäktiges mandattid som börjar år 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 225 Ärende/9

Val av biträdande borgmästare för kultur- och fritidssektorn för fullmäktiges mandattid som börjar år 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 226 Ärende/10

Tillsättande av stadsfullmäktiges valnämnd och val av ledamöter för mandattiden som börjar år 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 227 Ärende/11

Val av ledamöter i stadsstyrelsen för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 228 Ärende/12

Val av ledamöter i stadsstyrelsens näringslivssektion för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 229 Ärende/13

Val av ledamöter i stadsstyrelsens koncernsektion för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 230 Ärende/14

Tillsättande av centralvalnämnden och val av ledamöter för mandattiden som börjar år 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 231 Ärende/15

Val av ledamöter i revisionsnämnden för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 232 Ärende/16

Val av ledamöter i stadsmiljönämnden för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 233 Ärende/17

Val av ledamöter i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 234 Ärende/18

Val av ledamöter i stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 235 Ärende/19

Val av ledamöter i direktionen för trafikaffärsverket för mandattiden som börjar år 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 236 Ärende/20

Val av ledamöter i räddningsnämnden för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 237 Ärende/21

Val av ledamöter i fostrans- och utbildningsnämnden för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 238 Ärende/22

Val av ledamöter i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 239 Ärende/23

Val av ledamöter i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 240 Ärende/24

Val av ledamöter i social- och hälsovårdsnämnden för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 241 Ärende/25

Val av ledamöter i social- och hälsovårdsnämndens sektion för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 242 Ärende/26

Val av ledamöter i kultur- och fritidsnämnden för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 243 Ärende/27

Val av ledamöter i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 244 Ärende/28

Val av ledamöter i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 245 Ärende/29

Val av ledamöter i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 246 Ärende/30

Val av medlemmar i delegationen för polisen för mandattiden som börjar år 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 247

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10