Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
11 / 16.06.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 183 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 184 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 185 Asia/3

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 19.5.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 186 Asia/4

Hallintosäännön muuttaminen, sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston toimivalta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 187 Asia/5

Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja toimintakatteen alittaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 188 Asia/6

Tukkutorin toimintojen järjestäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 189 Asia/7

Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 190 Asia/8

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 191 Asia/9

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Lausunto HKL_30.8.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 192 Asia/10

Pohjois-Haagan ala-asteen laajennuksen ja perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Pohjois-Haaga UKA2 Kustannusarvio

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 193 Asia/11

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Mellunkylä, Kontula ja Mellunmäki) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 194 Asia/12

Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 (nro 12704) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 195 Asia/13

Oulunkylän Patolan kerrostalotonttien (Hirsipadontie 6, Kisällintie 1, Kivipadontie 6) asemakaavan muuttaminen (nro 12630) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 196 Asia/14

Laajasalon Hepokalliontie 28-32 ja Puuskaniementie 44 ym. asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12615) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 197 Asia/15

Valtuutettu Katju Aron aloite ympärivuotisesta hätämajoituksesta EU-kansalaisille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 198 Asia/16

Valtuutettu Jape Lovénin aloite Rastilan leirintäalueen toimintaedellytysten turvaamisesta (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 199 Asia/17

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite avointen ja maksuttomien tilojen asukaskäytöstä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 200 Asia/18

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite puisto- tai katualueen nimeämisestä Johan Knut Harjun mukaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 201 Asia/19

Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite turvapaikanhakijoiden lasten oikeudesta varhaiskasvatukseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 202 Asia/20

Valtuutettu Jenni Pajusen aloite Kalasataman Nihdin ja Tervasaaren välisestä kevyen liikenteen sillasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 203 Asia/21

Valtuutettu Mai Kivelän aloite ilmastohaitallisesta mainonnasta vapaasta kaupunkitilasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 204 Asia/22

Valtuutettu Mia Haglundin aloite asunnon saannin helpottamisesta turvakotijakson jälkeen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 205 Asia/23

Valtuutettu Eva Biaudet'n aloite ihmiskaupan uhrien palvelujen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 206 Asia/24

Valtuutettu Petra Malinin aloite Helsingin kaupungin toimista työnantajana vanhempien uupumisen vähentämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 207

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 183 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 184 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 185 Ärende/3

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 19.5.2021

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 186 Ärende/4

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om befogenheterna för social- och hälsovårdsnämndens sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 187 Ärende/5

Överskridning av anslag och underskridning av ett verksamhetsbidrag i 2021 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 188 Ärende/6

Organisering av Partitorgets funktioner (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 189 Ärende/7

Deltagande i ägandet och finansieringen av Östbanan Ab (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 190 Ärende/8

Miljörapport för Helsingfors stad 2020 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 191 Ärende/9

Projektplan för Centrums central för hälsa och välbefinnande (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Lausunto HKL_30.8.2019

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 192 Ärende/10

Höjning av maximipriset i projektplanen för utbyggnad och ombyggnad av Pohjois-Haagan ala-asteen koulu (pdf) (html)

Bilaga 1

Pohjois-Haaga UKA2 Kustannusarvio

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 193 Ärende/11

Arrendeprinciper för vissa tomter (Mellungsby, Gårdsbacka och Mellungsbacka) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 194 Ärende/12

Helsingfors underjordiska generalplan 2021 (nr 12704) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 195 Ärende/13

Detaljplaneändring för flervåningshustomter i Åggelby (Timmerdammsvägen 6, Gesällvägen 1, Stendammsvägen 6; nr 12630) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 196 Ärende/14

Detaljplan och detaljplaneändring för Hästbergsvägen 28-32 och Knysnäsvägen 44 m.m. i Degerö (nr 12615) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 197 Ärende/15

Den av ledamoten Katju Aro väckta motionen om nödinkvartering året runt för EU-medborgare (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 198 Ärende/16

Den av ledamoten Jape Lovén väckta motionen om tryggande av Rastböle campingområde (pdf) (html)

Ärendet återremitterades för ny beredning

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 199 Ärende/17

Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om öppna och avgiftsfria invånarlokaler (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 200 Ärende/18

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om namngivning av ett park- eller gatuområde efter Johan Knut Harju (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 201 Ärende/19

Den av ledamoten Dan Koivulaakso väckta motionen om rätt till småbarnspedagogik för asylsökandes barn (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 202 Ärende/20

Den av ledamoten Jenni Pajunen väckta motionen om en gång- och cykelbro från Knekten till Tjärholmen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 203 Ärende/21

Den av ledamoten Mai Kivelä väckta motionen om ett stadsrum fritt från klimatskadlig utomhusreklam (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 204 Ärende/22

Den av ledamoten Mia Haglund väckta motionen om lättare tillgång till bostad efter en skyddshemsperiod (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 205 Ärende/23

Den av ledamoten Eva Biaudet väckta motionen om utveckling av tjänsterna till offer för människohandel (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 206 Ärende/24

Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om åtgärder av Helsingfors stad som arbetsgivare i syfte att minska utmattningen bland föräldrar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 207

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22