Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
10 / 02.06.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 162 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 163 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 164 Asia/3

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta (pdf) (html)


§ 165 Asia/4

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Länsisatama, Jätkäsaari tontit 20017/16 ja 20082/3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 166 Asia/5

Valtuutettu Emma Karin aloite Keskuspuiston kaventamisen ekologisesta kompensaatiosta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 167 Asia/6

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Malmin lentokenttäalueesta kaupungille aiheutuvien esirakentamiskustannusten tarkistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 168 Asia/7

Valtuutettu Seija Muurisen aloite talviuintipaikasta Laajasaloon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 169 Asia/8

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite tekonurmikentistä kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 170 Asia/9

Valtuutettu Amanda Pasasen aloite maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 171 Asia/10

Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin taksiasemien turvallisuuden ja laadun turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 172 Asia/11

Valtuutettu Katju Aron aloite ympärivuotisesta hätämajoituksesta EU-kansalaisille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 173 Asia/12

Valtuutettu Jape Lovénin aloite Rastilan leirintäalueen toimintaedellytysten turvaamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Asia/13

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite avointen ja maksuttomien tilojen asukaskäytöstä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 175 Asia/14

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite puisto- tai katualueen nimeämisestä Johan Knut Harjun mukaan (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 176 Asia/15

Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite turvapaikanhakijoiden lasten oikeudesta varhaiskasvatukseen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 177 Asia/16

Valtuutettu Jenni Pajusen aloite Kalasataman Nihdin ja Tervasaaren välisestä kevyen liikenteen sillasta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 178 Asia/17

Valtuutettu Mai Kivelän aloite ilmastohaitallisesta mainonnasta vapaasta kaupunkitilasta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 179 Asia/18

Valtuutettu Mia Haglundin aloite asunnon saannin helpottamisesta turvakotijakson jälkeen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 180 Asia/19

Valtuutettu Eva Biaudetin aloite ihmiskaupan uhrien palvelujen kehittämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 181 Asia/20

Valtuutettu Petra Malinin aloite Helsingin kaupungin toimista työnantajana vanhempien uupumisen vähentämiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 182

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 162 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 163 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 164 Ärende/3

Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige (pdf) (html)


§ 165 Ärende/4

Arrendeprinciper för vissa tomter (Västra hamnen, Busholmen tomterna 20017/16 och 20082/3) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 166 Ärende/5

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om ekologisk kompensation för att Centralparken blir smalare (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 167 Ärende/6

Den av ledamoten Sinikka Vepsä väckta motionen om justering av stadens kostnader för grundberedning i Malms flygplatsområde (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 168 Ärende/7

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om en vinterbadplats på Degerö (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 169 Ärende/8

Den av ledamoten Jussi Chydenius väckta motionen om konstgräsplaner för stadsinvånarnas fria bruk (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 170 Ärende/9

Den av ledamoten Amanda Pasanen väckta motionen om avgiftsfria menstruationsskydd för unga och mindre bemedlade (pdf) (html)

Ärendet återremitterades för ny beredning

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 171 Ärende/10

Den av Sannfinländska fullmäktigegruppen väckta motionen om tryggande av säkerheten vid och kvaliteten hos Helsingfors taxistationer (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 172 Ärende/11

Den av ledamoten Katju Aro väckta motionen om nödinkvartering året runt för EU-medborgare (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 173 Ärende/12

Den av ledamoten Jape Lovén väckta motionen om tryggande av Rastböle campingområde (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 174 Ärende/13

Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om öppna och avgiftsfria invånarlokaler (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 175 Ärende/14

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om namngivning av ett park- eller gatuområde efter Johan Knut Harju (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 176 Ärende/15

Den av ledamoten Dan Koivulaakso väckta motionen om rätt till småbarnspedagogik för asylsökandes barn (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 177 Ärende/16

Den av ledamoten Jenni Pajunen väckta motionen om en gång- och cykelbro från Knekten till Tjärholmen (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 178 Ärende/17

Den av ledamoten Mai Kivelä väckta motionen om ett stadsrum fritt från klimatskadlig utomhusreklam (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 179 Ärende/18

Den av ledamoten Mia Haglund väckta motionen om lättare tillgång till bostad efter en skyddshemsperiod (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 180 Ärende/19

Den av ledamoten Eva Biaudet väckta motionen om utveckling av tjänsterna till offer för människohandel (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 181 Ärende/20

Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om åtgärder av Helsingfors stad som arbetsgivare i syfte att minska utmattningen bland föräldrar (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 182

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22