Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
09 / 19.05.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 124 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 125 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 126 Asia/3

Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä (pdf) (html)

Liite 1

Ilmoitus 7.4.2021

Liite 2

Valtuustoryhmään hyväksyminen


§ 127 Asia/4

Pelastuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 8.3.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 128 Asia/5

Sörnäisten metroaseman perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 129 Asia/6

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Vuosaari ja Suurmetsä) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 130 Asia/7

Kiinteistö Oy Helsingin Lapponian asemakaavan muuttaminen (nro 12658) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 131 Asia/8

Pasilan Opastinsilta 8:n asemakaavan muuttaminen (nro 12683) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Asia/9

Suutarilan Tapulikaupungin Kämnerintien asemakaavan muuttaminen (12653) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 133 Asia/10

Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite lasten ja nuorten monialaisesta matalan kynnyksen hyvinvointityöstä ja mielenterveyspalveluista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 134 Asia/11

Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite lainsäädäntöaloitteen tekemisestä kannabiksen laillisesta tuotannosta ja myynnistä Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 135 Asia/12

Valtuutettu Kati Juvan aloite ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen allekirjoittamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 136 Asia/13

Valtuutettu Fatim Diarran aloite ruokarekkojen sähkönsaannin helpottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 137 Asia/14

Valtuutettu Mia Haglundin aloite ilmastovaikutusten laskelmien sisällyttämisestä asemakaavoihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 138 Asia/15

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite jalankulkuväylien taiteen osallistavasta käytöstä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 139 Asia/16

Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite työmaiden turvallisuuspuutteisiin puuttumisesta katutyökoulutusta kehittämällä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 140 Asia/17

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite liikenneturvallisuuden parantamisesta Linnanrakentajantien risteyksissä Herttoniemessä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 141 Asia/18

Valtuutettu Emma Karin aloite Keskuspuiston kaventamisen ekologisesta kompensaatiosta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 142 Asia/19

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Malmin lentokenttäalueesta kaupungille aiheutuvien esirakentamiskustannusten tarkistamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 143 Asia/20

Valtuutettu Seija Muurisen aloite talviuintipaikasta Laajasaloon (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 144 Asia/21

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite tekonurmikentistä kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 145 Asia/22

Valtuutettu Otto Meren aloite Reilun Pelin periaatteiden edistämisestä liikuntaseuroissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 146 Asia/23

Valtuutettu Amanda Pasasen aloite maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 147 Asia/24

Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin taksiasemien turvallisuuden ja laadun turvaamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 148 Asia/25

Valtuutettu Katju Aron aloite ympärivuotisesta hätämajoituksesta EU-kansalaisille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 149 Asia/26

Valtuutettu Jape Lovénin aloite Rastilan leirintäalueen toimintaedellytysten turvaamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 150 Asia/27

Valtuutettujen Emma Kari ja Katju Aro aloitteet viherympäristöjen tuomisesta päiväkotien pihoille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 151 Asia/28

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite avointen ja maksuttomien tilojen asukaskäytöstä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 152 Asia/29

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite puisto- tai katualueen nimeämisestä Johan Knut Harjun mukaan (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 153 Asia/30

Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite turvapaikanhakijoiden lasten oikeudesta varhaiskasvatukseen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 154 Asia/31

Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite hyönteishotellien sijoittamisista kaupungin puistoihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 155 Asia/32

Valtuutettu Jenni Pajusen aloite Kalasataman Nihdin ja Tervasaaren välisestä kevyen liikenteen sillasta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 156 Asia/33

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite hiekoituksen vähentämisestä asuinalueilla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 157 Asia/34

Valtuutettu Mai Kivelän aloite ilmastohaitallisesta mainonnasta vapaasta kaupunkitilasta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 158 Asia/35

Valtuutettu Juha Hakolan aloite Lauttasaaren ala-asteen ympäristön liikenneturvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 159 Asia/36

Valtuutettu Mia Haglundin aloite asunnon saannin helpottamisesta turvakotijakson jälkeen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 160 Asia/37

Valtuutettu Eva Biaudetin aloite ihmiskaupan uhrien palvelujen kehittämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 161

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 124 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 125 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 126 Ärende/3

Anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp (pdf) (html)

Bilaga 1

Ilmoitus 7.4.2021

Bilaga 2

Valtuustoryhmään hyväksyminen


§ 127 Ärende/4

Val av ersättare i räddningsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 8.3.2021

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 128 Ärende/5

Projektplan för ombyggnad av Sörnäs metrostation (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 129 Ärende/6

Arrendeprinciper för vissa tomter (Nordsjö och Storskog) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 130 Ärende/7

Detaljplaneändring för Fastighets Ab Helsingin Lapponia (nr 12658) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 131 Ärende/8

Detaljplaneändring för Semaforbron 8 i Böle (nr 12683) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 132 Ärende/9

Detaljplaneändring för Kämnersvägen i Stapelstaden i Skomakarböle (12653) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 133 Ärende/10

Den av Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om sektorsöverskridande välfärdsarbete och mentalvårdstjänster med låg tröskel för barn och unga (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 134 Ärende/11

Den av Öppna Partiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om laglig produktion och försäljning av cannabis i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 135 Ärende/12

Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om undertecknande av ICAN-kampanjens stadsupprop (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 136 Ärende/13

Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om underlättande av matlångtradarnas elförsörjning (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 137 Ärende/14

Den av ledamoten Mia Haglund väckta motionen om kalkyler över klimatkonsekvenser i detaljplanerna (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 138 Ärende/15

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om inkluderande användning av konstverk på gångvägar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 139 Ärende/16

Den av ledamoten Kaisa Hernberg väckta motionen om utbildning gällande gatubyggplatser för att ingripa mot säkerhetsbrister (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 140 Ärende/17

Den av ledamoten Mauri Venemies väckta motionen om förbättring av trafiksäkerheten i Borgbyggarvägens korsningar i Hertonäs (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 141 Ärende/18

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om ekologisk kompensation för att Centralparken blir smalare (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 142 Ärende/19

Den av ledamoten Sinikka Vepsä väckta motionen om justering av stadens kostnader för grundberedning i Malms flygplatsområde (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 143 Ärende/20

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om en vinterbadplats på Degerö (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 144 Ärende/21

Den av ledamoten Jussi Chydenius väckta motionen om konstgräsplaner för stadsinvånarnas fria bruk (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 145 Ärende/22

Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om främjande av principerna för fair play i motions- och idrottsföreningar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 146 Ärende/23

Den av ledamoten Amanda Pasanen väckta motionen om avgiftsfria menstruationsskydd för unga och mindre bemedlade (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 147 Ärende/24

Den av Sannfinländska fullmäktigegruppen väckta motionen om tryggande av säkerheten vid och kvaliteten hos Helsingfors taxistationer (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 148 Ärende/25

Den av ledamoten Katju Aro väckta motionen om nödinkvartering året runt för EU-medborgare (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 149 Ärende/26

Den av ledamoten Jape Lovén väckta motionen om tryggande av Rastböle campingområde (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 150 Ärende/27

De av ledamöterna Emma Kari och Katju Aro väckta motionerna om grönmiljöer på daghemsgårdar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 151 Ärende/28

Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om öppna och avgiftsfria invånarlokaler (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 152 Ärende/29

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om namngivning av ett park- eller gatuområde efter Johan Knut Harju (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 153 Ärende/30

Den av ledamoten Dan Koivulaakso väckta motionen om rätt till småbarnspedagogik för asylsökandes barn (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 154 Ärende/31

Den av ledamoten Anna Vuorjoki väckta motionen om insektshotell i stadens parker (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 155 Ärende/32

Den av ledamoten Jenni Pajunen väckta motionen om en gång- och cykelbro från Knekten till Tjärholmen (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 156 Ärende/33

Den av ledamoten Johanna Nuorteva väckta motionen om minskad sandning i bostadsområdena (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 157 Ärende/34

Den av ledamoten Mai Kivelä väckta motionen om ett stadsrum fritt från klimatskadlig utomhusreklam (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 158 Ärende/35

Den av ledamoten Juha Hakola väckta motionen om trafiksäkerheten vid Lauttasaaren ala-asteen koulu (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 159 Ärende/36

Den av ledamoten Mia Haglund väckta motionen om lättare tillgång till bostad efter en skyddshemsperiod (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 160 Ärende/37

Den av ledamoten Eva Biaudet väckta motionen om utveckling av tjänsterna till offer för människohandel (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 161

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22