Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
08 / 05.05.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 93 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 94 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 95 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 96 Asia/4

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 26.3.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 97 Asia/5

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 31.3.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 98 Asia/6

Hallintosäännön muuttaminen, useita toimialojen ja kaupunginkanslian muutoksia (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 99 Asia/7

Määrärahojen siirtäminen kaupungin palkkakehityssuunnitelman toteuttamiseksi vuoden 2021 talousarviossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 100 Asia/8

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2020 seurantaraportti 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 101 Asia/9

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille (Kaarela, Kuninkaantammi tontti 33399/5 ja Maununneva tontti 33037/2) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 102 Asia/10

Katajanokanlaituri 4:n asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12654) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 103 Asia/11

Pasilan Radiokatu 15 ja 20 asemakaavan muuttaminen (nro 12617) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 104 Asia/12

Oulunkylän Solakalliontien asemakaavan muuttaminen (nro 12656) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 105 Asia/13

Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite terapiatakuun toteuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 106 Asia/14

Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite lasten ja nuorten monialaisesta matalan kynnyksen hyvinvointityöstä ja mielenterveyspalveluista (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 107 Asia/15

Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite lainsäädäntöaloitteen tekemisestä kannabiksen laillisesta tuotannosta ja myynnistä Helsingissä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 108 Asia/16

Valtuutettu Kati Juvan aloite ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen allekirjoittamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 109 Asia/17

Valtuutettu Hannu Oskalan aloite lähiliikenteen juna-asemien kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 110 Asia/18

Valtuutettu Fatim Diarran aloite ruokarekkojen sähkönsaannin helpottamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 111 Asia/19

Valtuutettu Mia Haglundin aloite ilmastovaikutusten laskelmien sisällyttämisestä asemakaavoihin (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 112 Asia/20

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite jalankulkuväylien taiteen osallistavasta käytöstä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 113 Asia/21

Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite työmaiden turvallisuuspuutteisiin puuttumisesta katutyökoulutusta kehittämällä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 114 Asia/22

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite liikenneturvallisuuden parantamisesta Linnanrakentajantien risteyksissä Herttoniemessä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 115 Asia/23

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite juoksuportaista Käpylän Taivaskalliolle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 116 Asia/24

Valtuutettu Emma Karin aloite Keskuspuiston kaventamisen ekologisesta kompensaatiosta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 117 Asia/25

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Malmin lentokenttäalueesta kaupungille aiheutuvien esirakentamiskustannusten tarkistamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 118 Asia/26

Valtuutettu Seija Muurisen aloite talviuintipaikasta Laajasaloon (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 119 Asia/27

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite tekonurmikentistä kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 120 Asia/28

Valtuutettu Otto Meren aloite Reilun Pelin periaatteiden edistämisestä liikuntaseuroissa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 121 Asia/29

Valtuutettu Amanda Pasasen aloite maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 122 Asia/30

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite päihteettömistä asumispalveluista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 123

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 93 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 94 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 95 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 96 Ärende/4

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 26.3.2021

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 97 Ärende/5

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 31.3.2021

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 98 Ärende/6

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om flera sektorer och stadskansliet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 99 Ärende/7

Överföring av anslag i 2021 års budget för genomförande av stadens löneutvecklingsplan (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 100 Ärende/8

Uppföljningsrapport 2021 om genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2020 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 101 Ärende/9

Arrendeprinciper för bostadstomter (Kårböle, Kungseken, tomten 33399/5 och Magnuskärr, tomten 33037/2) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 102 Ärende/10

Detaljplan och detaljplaneändring för Skatuddskajen 4 (nr 12654) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7


§ 103 Ärende/11

Detaljplaneändring för Radiogatan 15 och 20 i Böle (nr 12617) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 104 Ärende/12

Detaljplaneändring för Svalustensvägen i Åggelby (nr 12656) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 105 Ärende/13

Den av Gröna fullmäktigegruppen väckta gruppmotionen om förverkligande av terapigaranti (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 106 Ärende/14

Den av Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om sektorsöverskridande välfärdsarbete och mentalvårdstjänster med låg tröskel för barn och unga (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 107 Ärende/15

Den av Öppna Partiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om laglig produktion och försäljning av cannabis i Helsingfors (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 108 Ärende/16

Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om undertecknande av ICAN-kampanjens stadsupprop (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 109 Ärende/17

Den av ledamoten Hannu Oskala väckta motionen om utveckling av tågstationerna inom närtrafiken (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 110 Ärende/18

Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om underlättande av matlångtradarnas elförsörjning (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 111 Ärende/19

Den av ledamoten Mia Haglund väckta motionen om kalkyler över klimatkonsekvenser i detaljplanerna (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 112 Ärende/20

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om inkluderande användning av konstverk på gångvägar (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 113 Ärende/21

Den av ledamoten Kaisa Hernberg väckta motionen om utbildning gällande gatubyggplatser för att ingripa mot säkerhetsbrister (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 114 Ärende/22

Den av ledamoten Mauri Venemies väckta motionen om förbättring av trafiksäkerheten i Borgbyggarvägens korsningar i Hertonäs (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 115 Ärende/23

Den av ledamoten Jukka Järvinen väckta motionen om löptrappor till Himmelsberget i Kottby (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 116 Ärende/24

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om ekologisk kompensation för att Centralparken blir smalare (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 117 Ärende/25

Den av ledamoten Sinikka Vepsä väckta motionen om justering av stadens kostnader för grundberedning i Malms flygplatsområde (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 118 Ärende/26

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om en vinterbadplats på Degerö (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 119 Ärende/27

Den av ledamoten Jussi Chydenius väckta motionen om konstgräsplaner för stadsinvånarnas fria bruk (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 120 Ärende/28

Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om främjande av principerna för fair play i motions- och idrottsföreningar (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 121 Ärende/29

Den av ledamoten Amanda Pasanen väckta motionen om avgiftsfria menstruationsskydd för unga och mindre bemedlade (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 122 Ärende/30

Den av ledamoten Jukka Järvinen väckta motionen om rusmedelsfria boendetjänster (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 123

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22