Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
07 / 21.04.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 82 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 83 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 84 Asia/3

Muutos kaupunginvaltuuston kokousaikoihin 2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 85 Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 18.3.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 86 Asia/5

Nuorten aloitteet ajalta 9.6.−31.12.2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 87 Asia/6

Vuoden 2020 talousarvion toteutumaton sitova toiminnan tavoite (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 88 Asia/7

Määrärahan myöntäminen liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 89 Asia/8

Maankäyttösopimuksen muuttaminen (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 90 Asia/9

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen Temppeliaukion kirkon tontille (Etu-Töölö, Lutherinkatu 3, tontti 13426/1) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 91 Asia/10

Vuosaaren Kurkimoision asemakaavan muuttaminen (nro 12645) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 92

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 82 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 83 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 84 Ärende/3

Ändring i stadsfullmäktiges sammanträdestider 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 85 Ärende/4

Val av ledamot i social- och hälsovårdsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 18.3.2021

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 86 Ärende/5

Initiativ från ungdomar 9.6–31.12.2020 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 87 Ärende/6

Ett ouppnått bindande verksamhetsmål i 2020 års budget (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 88 Ärende/7

Beviljande av ett anslag för upphandling av motions- och kultursedlar som en personalförmån av engångsnatur (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 89 Ärende/8

Ändring av markanvändningsavtal (Degerö, Kronbergsstranden) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 90 Ärende/9

Arrendeprinciper för Tempelplatsens kyrkas tomt (Främre Tölö, Luthergatan 3, tomten 13426/1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 91 Ärende/10

Detaljplaneändring för Trankyan i Nordsjö (nr 12645) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 92

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22