Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
06 / 31.03.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 63 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 64 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 65 Asia/3

Kyselytunti koronavirustilanteesta (pdf) (html)


§ 66 Asia/4

Muutos kaupunginvaltuuston kokousaikoihin 2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 67 Asia/5

Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 68 Asia/6

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 17.3.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 69 Asia/7

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 70 Asia/8

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 71 Asia/9

Hallintosäännön muuttaminen, toimivalta keskushallinnon käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisessa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 72 Asia/10

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 73 Asia/11

Valtuutettu Kati Juvan aloite matkakorttien ja kaavakkeiden saattamisesta sukupuolineutraaleiksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 74 Asia/12

Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoitusosuuden korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 75 Asia/13

Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 76 Asia/14

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Pasila, Postipuisto, tontti 17116/6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 77 Asia/15

Konalan Kolsarintie 7-11 asemakaavan muuttaminen (nro 12616) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 78 Asia/16

Vuosaaren Merikorttikuja 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12553) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 79 Asia/17

Malmin Nallenrinteen asemakaavan muuttaminen (nro 12577) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 80 Asia/18

Malmin lentoasemankortteleiden asemakaavan muuttaminen (nro 12623) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 81

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 63 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 64 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 65 Ärende/3

Frågestund om coronavirusläget (pdf) (html)


§ 66 Ärende/4

Ändring i stadsfullmäktiges sammanträdestider 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 67 Ärende/5

Val av ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 68 Ärende/6

Val av ledamot i stadsstyrelsens koncernsektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 17.3.2021

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 69 Ärende/7

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 70 Ärende/8

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Sekretessbelagd (Tietosuojalaki 29 §)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 71 Ärende/9

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om befogenheterna vid fördelning av understödsanslag som står till centralförvaltningens disposition (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 72 Ärende/10

Ändring av de förtroendevaldas ekonomiska förmåner (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 73 Ärende/11

Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om könsneutrala resekort och blanketter (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 74 Ärende/12

Höjning av finansieringsandelen i ombyggnadsprojektet för Olympiastadion (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 75 Ärende/13

Projektplan för nybyggnad för Kuninkaantammen peruskoulu och Kuninkaantammen päiväkoti (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 76 Ärende/14

Arrendeprinciper för en tomt för flervåningshus (Böle, Postparken, tomten 17116/6) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 77 Ärende/15

Detaljplaneändring för Kolsarvägen 7-11 i Kånala (nr 12616) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 78 Ärende/16

Detaljplaneändring för Sjökortsgränden 6 i Nordsjö (nr 12553) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 79 Ärende/17

Detaljplaneändring för Nallebranten i Malm (nr 12577) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 80 Ärende/18

Detaljplaneändring för Flygplatskvarteren i Malm (nr 12623) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 81

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10