Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto
06 / 31.03.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


Asia/4

Muutos kaupunginvaltuuston kokousaikoihin 2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 17.3.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Hallintosäännön muuttaminen, toimivalta keskushallinnon käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisessa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/10

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

Valtuutettu Kati Juvan aloite matkakorttien ja kaavakkeiden saattamisesta sukupuolineutraaleiksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoitusosuuden korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/13

Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/14

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Pasila, Postipuisto, tontti 17116/6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/15

Konalan Kolsarintie 7-11 asemakaavan muuttaminen (nro 12616) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/16

Vuosaaren Merikorttikuja 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12553) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/17

Malmin Nallenrinteen asemakaavan muuttaminen (nro 12577) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/18

Malmin lentoasemankortteleiden asemakaavan muuttaminen (nro 12623) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10