Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto
05 / 17.03.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/3

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 1.3.2021


Asia/3

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)


Asia/4

Kaupunginhallituksen jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus, Koulumies Terhi, 19.2.2021


Asia/4

Kaupunginhallituksen jäsenen valinta (pdf) (html)


Asia/5

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 6.10.2020


Asia/5

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eropyyntö 2.2.2021


Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


Asia/7

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 29.1.2021


Asia/7

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)


Asia/8

Vuoden 2020 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)


Asia/8

Vuoden 2020 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet (pdf) (html)


Asia/9

Omavelkaisten takausten myöntäminen perustettavalle Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle (pdf) (html)

Liite 1

Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman arvio kustannusten sitoutumisesta vuosittain


Asia/9

Omavelkaisten takausten myöntäminen perustettavalle Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle (pdf) (html)


Asia/10

Tilojen vuokraaminen Helsingin yliopiston Kumpulan kampukselta Helsingin luonnontiedelukion käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Yhteistoimintasopimus luonnos 20201218

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Asia/10

Tilojen vuokraaminen Helsingin yliopiston Kumpulan kampukselta Helsingin luonnontiedelukion käyttöön (pdf) (html)


Asia/11

Päiväkoti Vanhaisen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1


Asia/11

Päiväkoti Vanhaisen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)


Asia/

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)
Asia/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


Asia/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


Asia/3

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 1.3.2021


Asia/3

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)


Asia/4

Val av ledamot i stadsstyrelsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroanomus, Koulumies Terhi, 19.2.2021


Asia/4

Val av ledamot i stadsstyrelsen (pdf) (html)


Asia/5

Val av ersättare i centralvalnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 6.10.2020


Asia/5

Val av ersättare i centralvalnämnden (pdf) (html)


Asia/6

Val av ersättare i social- och hälsovårdsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eropyyntö 2.2.2021


Asia/6

Val av ersättare i social- och hälsovårdsnämnden (pdf) (html)


Asia/7

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 29.1.2021


Asia/7

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)


Asia/8

Rapport till stadsfullmäktige om målen för dottersammanslutningar i 2020 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)


Asia/8

Rapport till stadsfullmäktige om målen för dottersammanslutningar i 2020 års budget (pdf) (html)


Asia/9

Proprieborgen till det planerade Fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman arvio kustannusten sitoutumisesta vuosittain


Asia/9

Proprieborgen till det planerade Fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus (pdf) (html)


Asia/10

Hyrning av lokaler på Campus Gumtäkt vid Helsingfors universitet för gymnasiet Helsingin luonnontiedelukios bruk (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Yhteistoimintasopimus luonnos 20201218

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Asia/10

Hyrning av lokaler på Campus Gumtäkt vid Helsingfors universitet för gymnasiet Helsingin luonnontiedelukios bruk (pdf) (html)


Asia/11

Projektplan för ersättande nybyggnad för daghemmet Vanhainen (pdf) (html)

Bilaga 1


Asia/11

Projektplan för ersättande nybyggnad för daghemmet Vanhainen (pdf) (html)


Asia/

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22