Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
05 / 17.03.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 51 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 52 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 53 Asia/3

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 1.3.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 54 Asia/4

Kaupunginhallituksen jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus, Koulumies Terhi, 19.2.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 55 Asia/5

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 6.10.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 56 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eropyyntö 2.2.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 57 Asia/7

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 29.1.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 58 Asia/8

Vuoden 2020 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 59 Asia/9

Omavelkaisten takausten myöntäminen perustettavalle Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle (pdf) (html)

Liite 1

Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman arvio kustannusten sitoutumisesta vuosittain

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 60 Asia/10

Tilojen vuokraaminen Helsingin yliopiston Kumpulan kampukselta Helsingin luonnontiedelukion käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Yhteistoimintasopimus luonnos 20201218

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 61 Asia/11

Päiväkoti Vanhaisen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 62

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 51 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 52 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 53 Ärende/3

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 1.3.2021

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 54 Ärende/4

Val av ledamot i stadsstyrelsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroanomus, Koulumies Terhi, 19.2.2021

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 55 Ärende/5

Val av ersättare i centralvalnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 6.10.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 56 Ärende/6

Val av ersättare i social- och hälsovårdsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eropyyntö 2.2.2021

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 57 Ärende/7

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 29.1.2021

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 58 Ärende/8

Rapport till stadsfullmäktige om målen för dottersammanslutningar i 2020 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 59 Ärende/9

Proprieborgen till det planerade Fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman arvio kustannusten sitoutumisesta vuosittain

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 60 Ärende/10

Hyrning av lokaler på Campus Gumtäkt vid Helsingfors universitet för gymnasiet Helsingin luonnontiedelukios bruk (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Yhteistoimintasopimus luonnos 20201218

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 61 Ärende/11

Projektplan för ersättande nybyggnad för daghemmet Vanhainen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 62

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10