Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
04 / 03.03.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 44 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 45 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 46 Asia/3

Kyselytunti koronavirustilanteesta (pdf) (html)


§ 47 Asia/4

Hallintosäännön muuttaminen, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48 Asia/5

Valtuutettu Emma Karin aloite Helsingin kaupungista perheystävällinen työpaikka (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 49 Asia/6

Valtuutettu Seija Muurisen aloite mielenterveyskuntoutujien asumisketjun sujuvoittamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 50

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 44 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 45 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 46 Ärende/3

Frågestund om coronavirusläget (pdf) (html)


§ 47 Ärende/4

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om uppgifterna för det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 48 Ärende/5

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om profilering av Helsingfors stad som en familjevänlig arbetsplats (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 49 Ärende/6

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om en smidigare boendekedja för dem som får psykiatrisk rehabilitering (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 50

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10