Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto
03 / 17.02.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/3

Eräiden vuoden 2020 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunginkanslia_18122020

Liite 2

Kaupunginkanslia_22012021

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Vuonna 2020 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2021 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1

Esitykset

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Vuoden 2020 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Länsisatama, Jätkäsaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotonteille (Sörnäinen, Kalasatama tontit 10575/6 ja 10592/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

Pakilantie 54, 71, 76, 77 ja 78 asemakaavan muuttaminen (nro 12631) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Laajasalon Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12548) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/10

Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite arkkitehti Eliel Saarisen suunnitelman huomioon ottamisesta Elielinaukion suunnittelukilpailussa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

Valtuutettu Amanda Pasasen aloite kuntavaalien äänestyspaikkojen suunnittelemisesta yhdessä nuorten kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

Valtuutettu Abdirahim (Husu) Husseinin aloite Rosa Emilia Clayn huomioon ottamisesta Helsingin nimistössä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/13

Valtuutettu Mai Kivelän aloite kierrätysmahdollisuuksien parantamisesta ja mini-Sortti-aseman perustamisesta kantakaupunkiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) lausunto 14.12.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/14

Valtuutettu Laura Rissasen aloite muskarista osana varhaiskasvatusta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/15

Valtuutettu Johanna Laisaaren aloite kiusaamisen vastaisen ohjelman soveltamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/16

Valtuutettu Johanna Laisaaren aloite Aino Acktén huvilan muuttamisesta Suomen jännien naisten museoksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/17

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite uimarantojen turvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/18

Valtuutettu Pauliina Saareksen aloite uusperheiden tuen tarpeen kartoituksesta ja perhevalmennuksen kokeilusta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10