Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
01 / 20.01.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 1 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 11.9.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 8.10.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 6 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 24.11.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 7 Asia/7

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 22.7.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Asia/8

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 27.8.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 9 Asia/9

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Asia/11

Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Asia/12

Kiinteistökaupan esisopimuksen tekeminen ja alueen myyminen (Laajasalo, Kruunuvuorenranta, asuin- ja liiketilojen kortteli 49331) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Asia/13

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen sekä kiinteistökaupan esisopimuksen tekeminen ja toteutussopimuksen hyväksyminen (Sörnäinen, Kalasatama, Nihti, tontit 10668/1–4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Asia/14

Agricolankatu 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12626) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 14 Asia/15

Pelimannintien ympäristön asemakaavan muuttaminen (nro 12625) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 1 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 2 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 3 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 4 Ärende/4

Val av ersättare i fostrans- och utbildningsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 11.9.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 5 Ärende/5

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 8.10.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 6 Ärende/6

Val av ersättare i stadsmiljönämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 24.11.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 7 Ärende/7

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Avskedsansökan 22.7.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 8 Ärende/8

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 27.8.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 9 Ärende/9

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 10 Ärende/11

Utredningsplan för spårvägar i västra Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 11 Ärende/12

Föravtal om fastighetsaffär och försäljning av område (Degerö, Kronbergsstranden, kvarteret 49331 för bostadshus och affärslokaler) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 12 Ärende/13

Arrendeprinciper och föravtal för en fastighetsaffär och godkännande av ett byggavtal (Sörnäs, Fiskehamnen, Knekten, tomterna 10668/1–4) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 13 Ärende/14

Detaljplaneändring för Agricolagatan 1 (nr 12626) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 14 Ärende/15

Detaljplaneändring för Spelmansvägens omgivning (nr 12625) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 15

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10