Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
19 / 11.11.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 310 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 311 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 312 Asia/3

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Tietosuojalaki § 29)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 313 Asia/4

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Liite 27

Liite 28

Liite 29

Liite 30

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 314 Asia/5

Vuoden 2021 tuloveroprosentin määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 315 Asia/6

Vuoden 2021 kiinteistöveroprosenttien määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 316 Asia/7

Oulunkylän Lämpökuja 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12584) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 317 Asia/8

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Laiholan talon kunnostamisesta asuinkäyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 318 Asia/9

Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite katupuiden istuttamisesta Päijänteentielle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 319 Asia/10

Valtuutettu Fatim Diarran aloite eväiden syömiseen tarkoitettujen pöytien lisäämisestä puistoihin ja ulkoilualueille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 320 Asia/11

Valtuutettu Fatim Diarran aloite penkkien lisäämisestä puistoihin ja ulkoilureittien varrelle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 321 Asia/12

Valtuutettu Ted Apterin aloite varhaiskasvatuksen laadun arvioinnista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 322 Asia/13

Valtuutettu Ted Apterin aloite nuorten talousosaamisen lisäämisestä kaikilla kouluasteilla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 323

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 310 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 311 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 312 Ärende/3

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Sekretessbelagd (Tietosuojalaki § 29)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 313 Ärende/4

Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2020 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15

Bilaga 16

Bilaga 17

Bilaga 18

Bilaga 19

Bilaga 20

Bilaga 21

Bilaga 22

Bilaga 23

Bilaga 24

Bilaga 25

Bilaga 26

Bilaga 27

Bilaga 28

Bilaga 29

Bilaga 30

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 314 Ärende/5

Inkomstskattesats för år 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 315 Ärende/6

Fastighetsskatteprocentsatser för år 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 316 Ärende/7

Detaljplaneändring för Värmegränden 6 i Åggelby (nr 12584) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 317 Ärende/8

Den av ledamoten Sinikka Vepsä väckta motionen om iståndsättning av huset Laihola för bostadsbruk (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 318 Ärende/9

Den av ledamoten Kaisa Hernberg väckta motionen om gatuträd till Päijännevägen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 319 Ärende/10

Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om fler matsäcksbord till parker och rekreationsområden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 320 Ärende/11

Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om fler bänkar till Helsingfors parker och rekreationsområden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 321 Ärende/12

Den av ledamoten Ted Apter väckta motionen om omvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 322 Ärende/13

Den av ledamoten Ted Apter väckta motionen om ökning av de ungas ekonomikunskaper på alla utbildningsnivåer (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 323

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10