Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
16 / 07.10.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 232 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 233 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 234 Asia/3

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 11.8.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 235 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 3.9.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 236 Asia/5

Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen toimitilatontille (Sörnäinen, Työpajankatu, tontti 10575/29) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 237 Asia/6

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille sekä osto-oikeudesta päättäminen (Pitäjänmäki, Tapaninkylä ja Pasila) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 238 Asia/7

SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite joukkoliikenteen käytön kasvattamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto joukkoliikenteen käytön kasvattamista koskevaan SDPn ryhmäaloitteeseen Allekirjoitettu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 239 Asia/8

Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsinkiin 100 000 uutta puuta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 240 Asia/9

Valtuutettu Fatim Diarran aloite demokratialähettilästoiminnan selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 241 Asia/10

Valtuutettu Jaana Pelkosen aloite ulkoiluvaatetuksen tarjoamisesta päiväkotien työntekijöille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 242 Asia/11

Valtuutettu Outi Alasen aloite henkilöstön pysyvä edustus ja valvonnan laajentaminen pelastuslautakunnassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 243 Asia/12

Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite Helsingin kaupungin ulkopuolisista asiantuntijapalveluostoista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 244 Asia/13

Valtuutettu Otto Meren aloite Kauppatorin lokkiongelman helpottamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 245 Asia/14

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite säännöistä sähköpotkulautojen pysäköinnille ja pysäköinninvalvonnalle (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 246 Asia/15

Valtuutettu Laura Rissasen aloite yhden vyöhykkeen kertalippujen käyttöönotosta joukkoliikenteessä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 247 Asia/16

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite kaupunkipyöräjärjestelmän laajentamisesta Vuosaareen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 248 Asia/17

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite viherrakentamisen lisäämisestä katukuvassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 249 Asia/18

Valtuutettu Martina Harms-Aallon aloite Fredrikintorin kunnostamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 250 Asia/19

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Malmin lentokentän säilyttämisestä lentokäytössä asemakaavan vahvistumiseen saakka (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 251 Asia/20

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite petoeläinten pesimisen tukemisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 252 Asia/21

Valtuutettu Seija Muurisen aloite kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen myyntipolitiikasta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 253 Asia/22

Valtuutettu Marcus Rantalan aloite glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden käytön lopettamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 254 Asia/23

Valtuutettu Fatim Diarran aloite Sortti-asemien aukioloaikojen laajentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 255 Asia/24

Valtuutettu Petra Malinin aloite katutilan ottamisesta kasvatuksen ja koulutuksen pihakäyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 256 Asia/25

Valtuutettu Björn Månssonin aloite paikan osoittamisesta Claes Anderssonin muistolaatalle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 257 Asia/26

Valtuutettu Linda Ahlbladin aloite valkoposkihanhien torjunta kasvillisuudella (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 258 Asia/27

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden edistämisestä korttelipihapilotilla (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 259 Asia/28

Valtuutettu Matias Pajulan aloite bussien yöliikenteen lisäämisestä arkisin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lausunto 24.4.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 260 Asia/29

Valtuutettu Atte Harjanteen aloite viherkertoimen käytön edistämisestä kaavaprosessissa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 261 Asia/30

Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite HKL:n pääkonttori Itäkeskuksen Jokerikorttelin yhteyteen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 262 Asia/31

Valtuutettu Mika Raatikaisen aloite infotaulun pystyttämisestä kahden olympiakisakylän kunniaksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 263 Asia/32

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite mielenterveyden ensiapukoulutuksesta oppilaille ja opettajille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 264 Asia/33

Valtuutettu Sampo Terhon aloite klassisen musiikin tapahtumien järjestämisestä Sibeliuksenpuistossa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kaupunkiympäristön toimialan lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 265 Asia/34

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Huslabin näytteenottopisteen perustamisesta Jakomäen terveysasemalle (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 266

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 232 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 233 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 234 Ärende/3

Val av ersättare i fostrans- och utbildningsnämnden och av ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 11.8.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 235 Ärende/4

Val av ersättare i stadsmiljönämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 3.9.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 236 Ärende/5

Arrende- och försäljningsprinciper för en tomt för verksamhetsbyggnader (Sörnäs, Verkstadsgatan, tomten 10575/29) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 237 Ärende/6

Arrendeprinciper för bostadstomter samt beslut om köpoption (Sockenbacka, Staffansby och Böle) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 238 Ärende/7

Den av socialdemokratiska fullmäktigegruppen väckta gruppmotionen om ökning av utnyttjandet av kollektivtrafiken (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto joukkoliikenteen käytön kasvattamista koskevaan SDPn ryhmäaloitteeseen Allekirjoitettu

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 239 Ärende/8

Den av Gröna fullmäktigegruppen väckta gruppmotionen om 100 000 nya träd till Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 240 Ärende/9

Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om utredning av möjligheterna till demokratiambassadörsverksamhet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 241 Ärende/10

Den av ledamoten Jaana Pelkonen väckta motionen om ytterkläder för daghemsanställda (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 242 Ärende/11

Den av ledamoten Outi Alanen väckta motionen om ordinarie personalrepresentation i räddningsnämnden och bättre tillsynsmöjligheter för nämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 243 Ärende/12

Den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen om Helsingfors stads upphandling av externa experttjänster (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 244 Ärende/13

Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om underlättande av måsproblemet på Salutorget (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 245 Ärende/14

Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om anvisningar för parkering av elsparkcyklar och parkeringsövervakning (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 246 Ärende/15

Den av ledamoten Laura Rissanen väckta motionen om enkelbiljetter för en zon inom kollektivtrafiken (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 247 Ärende/16

Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om utvidgning av stadscykelnätet till Nordsjö (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 248 Ärende/17

Den av ledamoten Terhi Koulumies väckta motionen om ökning av grönanläggningarna i gatubilden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 249 Ärende/18

Den av ledamoten Martina Harms-Aalto väckta motionen om restaurering av Fredrikstorget (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 250 Ärende/19

Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om bevarad flygverksamhet på Malms flygplats tills detaljplanen har fastställts (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 251 Ärende/20

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om främjande av möjligheterna för rovdjur att bygga bo (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 252 Ärende/21

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om försäljningspolitiken för kulturhistoriskt värdefulla fastigheter (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 253 Ärende/22

Den av ledamoten Marcus Rantala väckta motionen om avstående från användning av glyfosatbaserade bekämpningsmedel (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 254 Ärende/23

Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om utvidgning av Sortti-stationernas öppettider (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 255 Ärende/24

Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om ibruktagande av gaturum som gårdsområden för fostran och utbildning (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 256 Ärende/25

Den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen om anvisning av en plats för en minnesplakett för Claes Andersson (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 257 Ärende/26

Den av ledamoten Linda Ahlblad väckta motionen om bekämpning av vitkindade gäss med hjälp av växtlighet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 258 Ärende/27

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om främjande av trivseln och samhörigheten med hjälp av ett pilotprojekt för kvartersgårdar (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 259 Ärende/28

Den av ledamoten Matias Pajula väckta motionen om ökad trafikering med nattbussar vardagar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lausunto 24.4.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 260 Ärende/29

Den av ledamoten Atte Harjanne väckta motionen om främjad användning av grönkoefficienten i planläggningsprocessen (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 261 Ärende/30

Den av ledamoten Eveliina Heinäluoma väckta motionen om placering av HST:s huvudkontor i Jokerkvarteret i Östra centrum (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 262 Ärende/31

Den av ledamoten Mika Raatikainen väckta motionen om en informationstavla om de två olympiska byarna i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 263 Ärende/32

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa för elever och lärare (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 264 Ärende/33

Den av ledamoten Sampo Terho väckta motionen om ordnande av evenemang för klassisk musik i Sibeliusparken (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Kaupunkiympäristön toimialan lausunto

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 265 Ärende/34

Den av ledamoten Sinikka Vepsä väckta motionen om ett provtagningsställe för Huslab till Jakobacka hälsostation (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 266

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10