Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
12 / 17.06.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 164 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 165 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 166 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 26.2.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 167 Asia/4

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 168 Asia/5

Vuoden 2021 talousarvion valmistelua koskeva lähetekeskustelu (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 169 Asia/6

Vuoden 2019 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely sekä vastuuvapaus vuodelta 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 170 Asia/7

Helsingin kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 171 Asia/8

Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset (pdf) (html)

Liite 1

Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 2.6.2020

Liite 2

Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 2.6.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 172 Asia/9

Hakaniemen kauppahallin maanalaisen huoltopihan hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 173 Asia/10

Kruunusiltojen linjaston raitiovaunukaluston hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Asia/11

Rakennuksen myynti ja vuokrausperiaatteiden määrittäminen määräalalle (Esplanadinkappeli, Eteläesplanadi 1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 175 Asia/12

Suuntimopuiston koulu- ja päiväkotikäyttöön tulevan uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 176 Asia/13

Kannelmäen Pasuunakuja 1:n asemakaavan muuttaminen (12612) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 177

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 164 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 165 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 166 Ärende/3

Val av ledamot i stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 26.2.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 167 Ärende/4

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Sekretessbelagd (Tietosuojalaki 29 §)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 168 Ärende/5

Remissdebatt om beredningen av budgeten för år 2021 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 169 Ärende/6

Utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2019 och ansvarsfrihet för året 2019 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 170 Ärende/7

Helsingfors stads bokslut för år 2019 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 171 Ärende/8

Förtroendevaldas och tjänsteinnehavares lagstadgade redogörelser för bindningar (pdf) (html)

Bilaga 1

Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 2.6.2020

Bilaga 2

Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 2.6.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 172 Ärende/9

Projektplan för en underjordisk servicegård för Hagnäs hall (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 173 Ärende/10

Projektplan för Kronbroarnas linjenäts spårvagnsmateriel (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 174 Ärende/11

Försäljning av en byggnad och arrendeprinciper för ett outbrutet område (Esplanadkapellet, Södra esplanaden 1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 175 Ärende/12

Projektplan för en nybyggnad i Pejlingsparken för skol- och daghemsbruk (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 176 Ärende/13

Detaljplaneändring för Basungränden 1 i Gamlas (nr 12612) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 177

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10