Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
11 / 10.06.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 148 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 149 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 150 Asia/3

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta (pdf) (html)


§ 151 Asia/4

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 152 Asia/5

Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 18.5.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 153 Asia/6

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 154 Asia/7

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva hallintosäännön muutos (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 155 Asia/8

Äänestysaluejaon muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 156 Asia/9

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 157 Asia/10

Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 158 Asia/11

Terveysasemapalvelujen hankinnan kokeilu (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 159 Asia/12

Kielilukion uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kielilukion hankesuunnitelman liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 160 Asia/13

Suuntimopuiston koulu- ja päiväkotikäyttöön tulevan uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 161 Asia/14

Katajanokan tontin 8191/2 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen, Hotelli Katajanokka (12542) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 162 Asia/15

Kannelmäen Pasuunakuja 1:n asemakaavan muuttaminen (12612) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 163

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 148 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 149 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 150 Ärende/3

Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige (pdf) (html)


§ 151 Ärende/4

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 152 Ärende/5

Val av ersättare i revisionsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 18.5.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 153 Ärende/6

Ändring av de förtroendevaldas ekonomiska förmåner (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 154 Ärende/7

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 155 Ärende/8

Ändring av indelningen i röstningsområden (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15

Bilaga 16

Bilaga 17

Bilaga 18

Bilaga 19

Bilaga 20

Bilaga 21

Bilaga 22

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 156 Ärende/9

Miljörapport för Helsingfors stad 2019 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 157 Ärende/10

Projektplan för Dals samsjukhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 158 Ärende/11

Försök med upphandling av hälsostationstjänster (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 159 Ärende/12

Projektplan för en nybyggnad för Helsingfors språkgymnasium (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Kielilukion hankesuunnitelman liitteet

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 160 Ärende/13

Projektplan för en nybyggnad i Pejlingsparken för skol- och daghemsbruk (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 161 Ärende/14

Detaljplaneändring för tomten 8191/2 och parkområde på Skatudden, Hotelli Katajanokka (nr 12542) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 162 Ärende/15

Detaljplaneändring för Basungränden 1 i Gamlas (nr 12612) (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 163

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10