Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
10 / 27.05.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 134 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 135 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 136 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 4.5.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 137 Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 17.4.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 138 Asia/5

Taivallahden peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet Taivallahden peruskoulu 15012020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 139 Asia/6

Oulunkylän ala-asteen laajennuksen ja uuden päiväkodin hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Oulunkylän ala-asteen hankesuunnitelma

Liite 2

Aluepiirustus

Liite 3

Viitesuunnitelmakooste

Liite 4

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät

Liite 5

Hankkeen aikataulu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 140 Asia/7

Puotilan ala-asteen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Puotilan ala-asteen hankesuunnitelman liitteet

Liite 3

Tarjousten laatuarviointi

Liite 4

Tarjousten kokonaistaloudellinen vertailu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 141 Asia/8

Tilojen vuokraaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön koulujen väistötilaksi (Arkadiankatu 24) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Vuokrasopimusluonnos

Liite 3

Vastuujakotaulukko, hankintarajaliite

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 142 Asia/9

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen Turun kasarmin liike- ja toimistotontille (Kamppi, tontti 4218/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Salassa pidettävä (Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 kohta) )

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 143 Asia/10

Alppiharjun tontin 575/17 asemakaavan muuttaminen, Helsinginkuja 6 (nro 12588) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 144 Asia/11

Vanhankaupungin tontin 27671/7 asemakaavan muuttaminen, Hämeentie 157 (12592) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 145 Asia/12

Kulosaaren Kyösti Kallion tie 2 A asemakaavan muuttaminen (nro 12544) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 146 Asia/13

Vartiokylän korttelin 45052 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (12599), Gotlanninkatu 1-3 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 147

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 134 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 135 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 136 Ärende/3

Val av ledamot och vice ordförande i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 4.5.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 137 Ärende/4

Val av ledamot i social- och hälsovårdsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 17.4.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 138 Ärende/5

Projektplan för ombyggnad av Taivallahden peruskoulus skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Hankesuunnitelman liitteet Taivallahden peruskoulu 15012020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 139 Ärende/6

Projektplan för tillbyggnad av Oulunkylän ala-asteen koulu och ett nytt daghem (pdf) (html)

Bilaga 1

Oulunkylän ala-asteen hankesuunnitelma

Bilaga 2

Aluepiirustus

Bilaga 3

Viitesuunnitelmakooste

Bilaga 4

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät

Bilaga 5

Hankkeen aikataulu

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 140 Ärende/7

Projektplan för en ersättande nybyggnad för Puotilan ala-asteen koulu (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Puotilan ala-asteen hankesuunnitelman liitteet

Bilaga 3

Tarjousten laatuarviointi

Bilaga 4

Tarjousten kokonaistaloudellinen vertailu

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 141 Ärende/8

Hyrning av lokaler som tillfälliga skollokaler för fostrans- och utbildningssektorn (Arkadiagatan 24) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Vuokrasopimusluonnos

Bilaga 3

Vastuujakotaulukko, hankintarajaliite

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 142 Ärende/9

Arrendeprinciper för affärs- och kontorstomten för Åbo kasern (Kampen, tomten 4218/2) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Sekretessbelagd (Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 kohta) )

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 143 Ärende/10

Detaljplaneändring för tomten 575/17 i Åshöjden, Helsingegränd 6 (nr 12588) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 144 Ärende/11

Detaljplaneändring för tomten 27671/7 i Gammelstaden, Tavastvägen 157 (nr 12592) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 145 Ärende/12

Detaljplaneändring för Kyösti Kallios väg 2 A på Brändö (nr 12544) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 146 Ärende/13

Detaljplaneändring för kvarteret 45052 och andra områden i Botby (nr 12599, Gotlandsgatan 1–3) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 147

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10