Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
09 / 06.05.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 126 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 127 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 128 Asia/3

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Tietosuojalaki § 29)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 129 Asia/4

Helsingin Medialukion peruskorjaushankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 130 Asia/5

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuin- ja autopaikkatonteille (Kaarela, Kuninkaantammi) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 131 Asia/6

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45127/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Asia/7

Vartiokylän korttelin 45130 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen kielilukion rakentamista varten, Kiviparintie 1 (nro 12614) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 133

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 126 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 127 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 128 Ärende/3

Val av ersättare i direktionen för trafikaffärsverket (pdf) (html)

Bilaga 1

Sekretessbelagd (Tietosuojalaki § 29)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 129 Ärende/4

Höjning av maximipriset i projektplanen för ombyggnad av skolhuset för Helsingin Medialukio (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 130 Ärende/5

Arrendeprinciper för bostads- och bilplatstomter (Kårböle, Kungseken) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 131 Ärende/6

Arrendeprinciper för en bostadstomt (Botby, Kvarnbäcken, tomten 45127/4) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 17 p.)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 132 Ärende/7

Detaljplaneändring för kvarteret 45130 m.fl. områden i Botby för byggande av ett språkgymnasium, Stenparsvägen 1 (nr 12614) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 133

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10