Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
08 / 22.04.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 119 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 120 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 121 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 122 Asia/4

Nuorten aloitteet 1.7. - 31.12.2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 123 Asia/5

Kunnan asukkaan aloitteet 1.7.-31.12.2019 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 124 Asia/6

Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosten hyväksyminen (12510) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 125

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 119 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 120 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 121 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 122 Ärende/4

Initiativ från ungdomar 1.7–31.12.2019 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 123 Ärende/5

Initiativ från kommuninvånare 1.7–31.12.2019 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 124 Ärende/6

Detaljplan och detaljplaneändring för Ärtholmen (nr 12510) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 125

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10