Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
07 / 08.04.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 106 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 107 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 108 Asia/3

Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenten valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 4.3.2020

Liite 2

Eroilmoitus 4.3.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 109 Asia/4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Erohakemus 6.3.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 110 Asia/5

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 13.2.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 111 Asia/6

Helsingin keskuspelastusaseman vesi- ja viemärikorjauksen sekä vesikaton korjauksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kustannusarvio HKA 28.10.2019, Keskuspelastusasema

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 112 Asia/7

Hakaniemenrannan asemakaava ja asemakaavan muutos (12575) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 113 Asia/8

Laajasalon Gunillantie 3 asemakaavan muuttaminen (nro 12568) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 114 Asia/9

Lauttasaaren korttelin 31120, Särkiniementie 3 asemakaavan muuttaminen (12533) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 115 Asia/10

Kampin hiljentymiskappelin asemakaavan muuttaminen (nro 12611) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 116 Asia/11

Puotilan ostarin asemakaavan muuttaminen (nro 12595) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 117 Asia/12

Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosten hyväksyminen (12510) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 118

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 106 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 107 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 108 Ärende/3

Val av ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 4.3.2020

Bilaga 2

Eroilmoitus 4.3.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 109 Ärende/4

Val av ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Avskedsansökan 6.3.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 110 Ärende/5

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 13.2.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 111 Ärende/6

Projektplan för reparation av vatten- och avloppsledningar och för reparation av yttertaket på Helsingfors centralräddningsstation (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Kustannusarvio HKA 28.10.2019, Keskuspelastusasema

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 112 Ärende/7

Detaljplan och detaljplaneändring för Hagnäs strand (nr 12575) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 113 Ärende/8

Detaljplaneändring för Gunillavägen 3 på Degerö (nr 12568) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 114 Ärende/9

Detaljplaneändring för kvarteret 31120, Mörtnäsvägen 3, på Drumsö (nr 12533) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 115 Ärende/10

Detaljplaneändring för Kampens kapell (nr 12611) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 116 Ärende/11

Detaljplaneändring för Botby gårds köpcentrum (nr 12595) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 117 Ärende/12

Detaljplan och detaljplaneändring för Ärtholmen (nr 12510) (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 118

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22