Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
06 / 25.03.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 91 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 92 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 93 Asia/3

Kyselytunti koronavirustilanteesta (pdf) (html)


§ 94 Asia/4

Hallintosäännön muuttaminen, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin, kaupunginvaltuuston puheenjohtajan toimivalta ja sähköiset kokoukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 95 Asia/5

Vuonna 2019 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1

Esitykset

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 96 Asia/6

Osallistuminen Suomi-Rata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 97 Asia/7

Osallistuminen Turun Tunnin Juna Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 98 Asia/8

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen määräalalle (Länsisatama, Jätkäsaari, tuleva pysäköintitontti) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 99 Asia/9

Hakaniemenrannan asemakaava ja asemakaavan muutos (12575) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 100 Asia/10

Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosten hyväksyminen (12510) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 101 Asia/11

Etu-Töölön Leppäsuonkatu 7 asemakaavan muuttaminen (nro 12596) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 102 Asia/12

Lauttasaaren korttelin 31120, Särkiniementie 3 asemakaavan muuttaminen (12533) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 103 Asia/13

Puotilan ostarin asemakaavan muuttaminen (nro 12595) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 104 Asia/14

Laajasalon Gunillantie 3 asemakaavan muuttaminen (nro 12568) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 105

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 91 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 92 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 93 Ärende/3

Frågestund om coronavirusläget (pdf) (html)


§ 94 Ärende/4

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar, stadsfullmäktiges ordförandes befogenheter och elektroniska sammanträden (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 95 Ärende/5

Överskridningar i 2020 års budget som motsvarar oförbrukade anslag från år 2019 (pdf) (html)

Bilaga 1

Esitykset

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 96 Ärende/6

Deltagande i ägandet och finansieringen av Suomi-Rata Oy (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 97 Ärende/7

Deltagande i ägandet och finansieringen av Turun Tunnin Juna Oy (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 98 Ärende/8

Arrendeprinciper för ett outbrutet område (Västra hamnen/Busholmen, framtida parkeringstomt) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 99 Ärende/9

Detaljplan och detaljplaneändring för Hagnäs strand (nr 12575) (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 100 Ärende/10

Detaljplan och detaljplaneändring för Ärtholmen (nr 12510) (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 101 Ärende/11

Detaljplaneändring för Alkärrsgatan 7 i Främre Tölö (nr 12596) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 102 Ärende/12

Detaljplaneändring för kvarteret 31120, Mörtnäsvägen 3, på Drumsö (nr 12533) (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 103 Ärende/13

Detaljplaneändring för Botby gårds köpcentrum (nr 12595) (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 104 Ärende/14

Detaljplaneändring för Gunillavägen 3 på Degerö (nr 12568) (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 105

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10