Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
04 / 26.02.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 52 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 53 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 54 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 55 Asia/4

Tarkastuslautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eropyyntö 28.1.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 56 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen sekä rakennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 5.2.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 57 Asia/6

Vuoden 2019 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 58 Asia/7

Käyttötalouden eräiden määrärahojen siirtäminen ja erään investointimäärärahan siirtäminen vuoden 2020 talousarviossa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 59 Asia/8

Eräiden vuoden 2019 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Kasvatus- ja koulutuslautakunta_12112019

Liite 2

Kaupunginkanslia_29012020

Liite 3

Kaupunkiympäristö_toimialajohtajan kirje_24012020

Liite 4

Kaupunkiympäristö_toimialajohtajan kirje_27012020

Liite 5

Kaupunkiympäristölautakunta_ 08102019

Liite 6

Kaupunkiympäristölautakunta_26112019

Liite 7

Sosiaali- ja terveyslautakunta_Apotti_19112019

Liite 8

Sosiaali-_ja terveyslautakunta_19112019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 60 Asia/9

Vuonna 2019 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 61 Asia/10

Hermannin rantatien asemakaava ja asemakaavan muutos (12578) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 62 Asia/11

Valtuutettu Fatim Diarran aloite helsinkiläisten äänestystä helpottavan sovelluksen tuottamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 63 Asia/12

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite koulutuksen järjestämisestä valtuutetuille syrjinnän ja vihapuheen ehkäisemiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 64 Asia/13

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite erityisuimakortin laajentamisesta lymfedeemaa sairastaviin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 65 Asia/14

Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite äitiysneuvolapalvelujen saatavuudesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 66 Asia/15

Valtuutettu Outi Alasen aloite matalan kynnyksen psykiatrian yksiköstä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 67 Asia/16

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kotona asuvien ikäihmisten yksilöllisen kuntoutuksen tehostamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 68 Asia/17

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kotihoitajien asiakaskohtaisen ajankäytön harkinnan lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 69 Asia/18

Valtuutettu Emma Karin aloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 70 Asia/19

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite hidastetöyssyjä Koirasaarentielle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 71 Asia/20

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite bussipysäkkien leventämisestä Kaupintie 11 kohdalla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 72 Asia/21

Valtuutettu Mikko Särelän aloite Helsinginkadun asemasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 73 Asia/22

Valtuutettu Jenni Pajusen aloite koulujen hävikkiruuan tarjoamisesta nuorisotiloissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 74 Asia/23

Valtuutettu Emma Karin aloite kaupungin osallistumisesta kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 75

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 52 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 53 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 54 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 55 Ärende/4

Val av ledamot och ersättare i revisionsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eropyyntö 28.1.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 56 Ärende/5

Val av ersättare i stadsmiljönämnden och av ledamot i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 5.2.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 57 Ärende/6

Ouppnådda bindande verksamhetsmål i 2019 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 58 Ärende/7

Överföring av anslag för driftsekonomin och av ett investeringsanslag i 2020 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 59 Ärende/8

Överskridning av anslag, underskridning av verksamhetsbidrag och överföring av anslag i 2019 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Kasvatus- ja koulutuslautakunta_12112019

Bilaga 2

Kaupunginkanslia_29012020

Bilaga 3

Kaupunkiympäristö_toimialajohtajan kirje_24012020

Bilaga 4

Kaupunkiympäristö_toimialajohtajan kirje_27012020

Bilaga 5

Kaupunkiympäristölautakunta_ 08102019

Bilaga 6

Kaupunkiympäristölautakunta_26112019

Bilaga 7

Sosiaali- ja terveyslautakunta_Apotti_19112019

Bilaga 8

Sosiaali-_ja terveyslautakunta_19112019

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 60 Ärende/9

Överskridningar i 2020 års budget som motsvarar oförbrukade anslag från år 2019 (pdf) (html)

Ärendet avfördes från föredragningslistan

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 61 Ärende/10

Detaljplan och detaljplaneändring för Hermanstads strandväg (nr 12578) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 62 Ärende/11

Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om en applikation som underlättar röstningen för helsingforsarna (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 63 Ärende/12

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om utbildning i förebyggande av diskriminering och hatretorik (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 64 Ärende/13

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om utvidgning av specialsimkortet till lymfödempatienter (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 65 Ärende/14

Den av ledamoten Sandra Hagman väckta motionen om tillgång till mödrarådgivningstjänster (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 66 Ärende/15

Den av ledamoten Outi Alanen väckta motionen om en enhet för psykiatrisk vård med låg tröskel (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 67 Ärende/16

Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om effektivisering av den individuella rehabiliteringen för seniorer som bor hemma (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 68 Ärende/17

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om ökning av hemvårdarnas handlingsfrihet i tidsanvändningen per klient (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 69 Ärende/18

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om utveckling av rekreationsanvändningen av Vårdö (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 70 Ärende/19

Den av ledamoten Jussi Chydenius väckta motionen om farthinder på Hundholmsvägen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 71 Ärende/20

Den av ledamoten Juhani Strandén väckta motionen om breddning av busshållplatserna vid Krämarvägen 11 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 72 Ärende/21

Den av ledamoten Mikko Särelä väckta motionen om en station vid Helsingegatan (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 73 Ärende/22

Den av ledamoten Jenni Pajunen väckta motionen om servering av svinnmat från skolor i ungdomslokaler (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 74 Ärende/23

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om ett försök med tvåårig förskoleundervisning (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 75

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10