Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
01 / 15.01.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 1 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 2 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eropyyntö 14.11.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 6 Asia/6

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 10.11.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 7 Asia/7

Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelma (ala-aste, yläaste, päiväkoti ja nuorisotilat) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Asia/8

Vallilan korttelin 22367 asemakaavan muuttaminen, Aleksis Kiven katu 5 (nro 12581) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 9 Asia/9

Oulunkylän Patolan Paturintie 3 ja 5 asemakaavan muuttaminen (nro 12513) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 1 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 2 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 3 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 4 Ärende/4

Val av ersättare i stadsstyrelsens näringslivssektion (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 5 Ärende/5

Val av ersättare i social- och hälsovårdsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eropyyntö 14.11.2019

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 6 Ärende/6

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 10.11.2019

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 7 Ärende/7

Projektplan för Baggböleparkens allians (lågstadium, högstadium, daghem och ungdomslokaler) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 8 Ärende/8

Detaljplaneändring för kvarteret 22367 i Vallgård, Aleksis Kivis gata 5 (nr 12581) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 9 Ärende/9

Detaljplaneändring för Grytgjutarvägen 3 och 5 i Dammen i Åggelby (nr 12513) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 10

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10