Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
20 / 27.11.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 338 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 339 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 340 Asia/3

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 341 Asia/4

Vantaan ratikan yleissuunnitelma ja toteuttamissuunnittelu (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 19.9.2019, Vantaan kaupunki

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 342 Asia/5

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Tapaninkylä, Malmi ja Viikki) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 343 Asia/6

Sörnäisten Kalasataman (Nihti) asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12576) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 344 Asia/7

Kulosaaren Ståhlberginkuja 1 asemakaavan muuttaminen (nro 12593) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 345 Asia/8

Valtuutettu Nelli Ruotsalaisen aloite LHBTIQ-turvapaikanhakijoiden majoitustilanteen saatavuuden ja turvallisuuden takaamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 346 Asia/9

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite kaupunginvaltuuston kokousten tulkkauksesta viittomakielellä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 347 Asia/10

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ympäristölle haitallisten käytäntöjen selvittämisestä Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 348 Asia/11

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite säännöllisistä sisäilmakyselyistä henkilöstölle ja asiakkaille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 349 Asia/12

Valtuutettu Petra Malinin aloite keinovalaistuksen säätelystä ja valosaasteen vähentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 350 Asia/13

Valtuutettu Jussi Niinistön aloite Maailman rauha -patsaan siirtämiseksi Hakaniemenrannasta Lenininpuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 351 Asia/14

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Kontulan metroaseman graffitien valaisemisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 352 Asia/15

Valtuutettu Fatim Diarran aloite muovin keräysastioista Helsingin puistoihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 353 Asia/16

Valtuutettu Kati Juvan aloite koristepensaiden ja puistopuiden kartoittamisesta ja nimeämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 354 Asia/17

Valtuutettu Björn Månssonin aloite kumppanuudesta Ilmailumuseon kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 355 Asia/18

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite toimenpideohjelmasta koulukiusaamisen kitkemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 356 Asia/19

Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite pienten koululaisten iltahoidosta vuorotyöläisten lapsille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 357 Asia/20

Valtuutettu Johanna Laisaaren aloite nuorisopsykiatrian sairaanhoitajien palkkaamisesta yläkouluihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 358 Asia/21

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite avoimesta urheilupuistosta Töölönlahden kulttuurikäytävän jatkeeksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 359 Asia/22

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite siirrettävästä tapahtumalavasta kaupunginosayhdistysten käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 360 Asia/23

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vegaaniruokavaihtoehtojen lisäämisestä leikkipuistoruokailussa (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 361 Asia/24

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite perheiden palvelujen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 362 Asia/25

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite matalan kynnyksen vanhemmuusvalmennuksen lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 363

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 338 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 339 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 340 Ärende/3

Helsingfors stads budget för år 2020 och ekonomiplan för åren 2020–2022 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 341 Ärende/4

Översiktsplan och genomförandeplanering för spårvägen Vandabanan (pdf) (html)

Bilaga 1

Lausuntopyyntö 19.9.2019, Vantaan kaupunki

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 342 Ärende/5

Arrendeprinciper för vissa tomter (Staffansby, Malm och Vik) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 343 Ärende/6

Detaljplan och detaljplaneändring för Fiskehamnen (Knekten) i Sörnäs (nr 12576) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 344 Ärende/7

Detaljplaneändring för Ståhlbergsgränden 1 på Brändö (nr 12593) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 345 Ärende/8

Den av ledamoten Nelli Ruotsalainen väckta motionen om säkerställande av tillgången till inkvartering för LHBTIQ-asylsökande och dess trygghet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 346 Ärende/9

Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om teckenspråkstolkning vid stadsfullmäktiges sammanträden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 347 Ärende/10

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om utredning av miljöskadliga förfaranden i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 348 Ärende/11

Den av ledamoten Mauri Venemies väckta motionen om regelbundna enkäter om inomhusluft för personalen och kunderna (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 349 Ärende/12

Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om reglering av artificiell belysning och minskning av ljusföroreningar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 350 Ärende/13

Den av ledamoten Jussi Niinistö väckta motionen om flyttning av statyn Världsfreden från Hagnäskajen till Leninparken (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 351 Ärende/14

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om belysning av graffiti på Gårdsbacka metrostation (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 352 Ärende/15

Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om återvinningskärl för plast till stadens parker (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 353 Ärende/16

Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om kartläggning och namngivning av prydnadsbuskar och parkträd (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 354 Ärende/17

Den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen om partnerskap med Finlands Flygmuseum (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 355 Ärende/18

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om ett åtgärdsprogram för utrensning av mobbning (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 356 Ärende/19

Den av ledamoten Johanna Sydänmaa väckta motionen om kvällsvård för små skolelever för kvälls- och skiftarbetares barn (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 357 Ärende/20

Den av ledamoten Johanna Laisaari väckta motionen om anställning av sjukskötare inom ungdomspsykiatri till skolor för grundläggande utbildning i de högre årskurserna (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 358 Ärende/21

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om en öppen idrottspark till kulturkorridorens förlängning vid Tölöviken (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 359 Ärende/22

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om en flyttbar estrad för stadsdelsföreningarnas bruk (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 360 Ärende/23

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om fler veganska matalternativ på lekparksmåltider (pdf) (html)

Bilaga 1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 361 Ärende/24

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om utveckling av familjeservicen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 362 Ärende/25

Den av ledamoten Reetta Vanhanen väckta motionen om ökad föräldraträning med låg tröskel (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 363

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22