Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
19 / 25.11.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 298 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 299 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 300 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 301 Kaupunginjohtaja/4

Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 302 Sivistystoimi/6

Kahden käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 303 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Kalasataman Vilhonvuorenkadun ja Koksikadun 1. vaiheen liikennesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 304 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Kluuvin korttelin 2002 tonttien 4 ja 6 asemakaavan muuttaminen (nro 12325, Kaisaniemenkatu 3 ja Vuorikatu 8 ) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 305 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Sörnäisten katualueen asemakaavan hyväksyminen ja korttelin 252 osan sekä katu- ja satama-alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12302, Vilhonvuorenkadun jatke) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 306 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Pitäjänmäen korttelin 46016 tonttien 6, 11 ja 14 asemakaavan muuttaminen (nro 12271, Hiomotie 2-6 ja 10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 307 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin talousarvio vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 308 Kaupunginjohtaja/11

Valtuutettu Jukka Relanderin aloite koskien Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon purkamista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 309 Kaupunginjohtaja/12

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite liputuksesta viittomakielen päivänä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 310 Kaupunginjohtaja/13

Valtuutettu Oskalan aloite liikennevalvonnan resurssien lisääminen siviilipalvelusmiehillä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 311 Kaupunginjohtaja/14

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite koskien Viikin Gardenian toiminnan jatkamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 312 Kaupunginjohtaja/15

Valtuutettu Jasmin Hamidin aloite lainarahaston perustamisesta siirtolapuutarha- ja kesämajayhdistyksille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Siirtolapuutarhayhdistyksen maanvuokrasopimusmalli

Liite 3

Kesämajayhdistyksen maanvuokrasopimusmalli

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 313 Kaupunginjohtaja/16

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite vaikuttamisesta TTIP-sopimusneuvotteluihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 314 Rakennus- ja ympäristötoimi/17

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite lämpimän pukukopin toteuttamisesta Violanpuiston kentälle talvikaudeksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 315 Sosiaali- ja terveystoimi/18

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite vastuullisen robotisaation ohjelman laatimisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 316 Sosiaali- ja terveystoimi/19

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja asumispalvelujen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 317 Sosiaali- ja terveystoimi/20

Valtuutettu Seija Muurisen aloite rintamaveteraanien uudesta päivystyspisteestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 318 Sivistystoimi/21

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite koulujen tietotekniikan opetuksesta, laitetuesta ja hankinnoista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 319 Sivistystoimi/22

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite opettajien kouluttamisesta koulukiusaamisen ehkäisemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 320 Sivistystoimi/23

Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite liikuntapaikkojen käyttämisestä välituntitoimintaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 321 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/24

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Merimiehenkadun pätkän nimen muuttamisesta Norssinkaduksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 322 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/25

Valtuutettu Laura Kolben aloite vanhojen rakennusten kulttuuriperintöstrategian laatimisesta (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoittamaton, valtuustoaloite Kvsto 25.3.2015

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 323 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/26

Valtuutettu Seija Muurisen aloite Kulosaaren metroaseman liityntäpysäköintialueen laajentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 324 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/27

Valtuutettu Matti Niirasen aloite kadun, kujan, aukion tms. nimeämisestä Harri Holkerin mukaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 325

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 298 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 299 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 300 Stadsdirektören/3

Val av ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 301 Stadsdirektören/4

Val av ledamot och vice ordförande i utbildningsnämnden och dess finska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 302 Bildningsväsendet/6

Val av två nämndemän vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 303 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Trafikplan för första etappen av Vilhelmsbergsgatan och Koksgatan i Fiskehamnen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 304 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Detaljplaneändring för tomterna 4 och 6 i kvarteret 2002 i Gloet (nr 12325, Kajsaniemigatan 3 och Berggatan 8) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 305 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Detaljplan för gatuområde och detaljplaneändring för en del av kvarteret 252 och hamn- och gatuområden i Sörnäs (nr 12302, förlängning till Vilhelmsbergsgatan) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 306 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Detaljplaneändring för tomterna 6, 11 och 14 i kvarteret 46016 i Sockenbacka (nr 12271, Sliperivägen 2-6 och 10) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 307 Stadsdirektören/5

Stadens budget för år 2016 och ekonomiplan för åren 2016-2018 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 308 Stadsdirektören/11

Den av ledamoten Jukka Relander väckta motionen om rivning av den damm som skär av Gammelstadsforsens västra gren (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 309 Stadsdirektören/12

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om flaggning på teckenspråkets dag (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 310 Stadsdirektören/13

Den av ledamoten Hannu Oskala väckta motionen om ökade resurser för trafikövervakning genom anställning av civiltjänstgörare (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 311 Stadsdirektören/14

Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om fortsatt verksamhet vid Gardenia i Vik (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 312 Stadsdirektören/15

Den av ledamoten Jasmin Hamid väckta motionen om inrättande av en lånefond för koloniträdgårds- och sommarstugeföreningarna (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Siirtolapuutarhayhdistyksen maanvuokrasopimusmalli

Bilaga 3

Kesämajayhdistyksen maanvuokrasopimusmalli

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 313 Stadsdirektören/16

Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om påverkande i TTIP-avtalsförhandlingarna (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 314 Byggnads- och miljöväsendet/17

Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om en varm omklädningshytt vid Violaparkens plan under vintersäsongen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 315 Social- och hälsovårdsväsendet/18

Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om ett program för ansvarsfull robotisering hos Helsingfors stad (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 316 Social- och hälsovårdsväsendet/19

Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om utveckling av gemenskapsboende och boendetjänster för äldre (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 317 Social- och hälsovårdsväsendet/20

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om en ny servicejour för krigsveteraner (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 318 Bildningsväsendet/21

Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om IT-undervisning, -support och -upphandlingar i skolorna (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 319 Bildningsväsendet/22

Den av ledamoten Sirkku Ingervo väckta motionen om utbildning av lärare i förebyggande av skolmobbning (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 320 Bildningsväsendet/23

Den av ledamoten Sanna Vesikansa väckta motionen om utnyttjande av idrottsplatser för rastverksamhet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 321 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/24

Den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen om ändring av namnet på en stump av Sjömansgatan till Norssinkatu (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 322 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/25

Den av ledamoten Laura Kolbe väckta motionen om en kulturarvsstrategi för gamla byggnader (pdf) (html)

Bilaga 1

Allekirjoittamaton, valtuustoaloite Kvsto 25.3.2015

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 323 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/26

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om förstoring av infartsparkeringsplatsen vid Brändö metrostation (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 324 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/27

Den av ledamoten Matti Niiranen väckta motionen om namngivning av en lämplig gata, gränd, öppen plats e.d. efter Harri Holkeri (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 325

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10