Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
17 / 04.11.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 270 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 271 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 272 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 273 Kaupunginjohtaja/4

Tarkastuslautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 274 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 275 Kaupunginjohtaja/6

Teknisen palvelun lautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 276 Kaupunginjohtaja/7

Lainan myöntäminen Stadion-säätiölle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 277 Kaupunginjohtaja/8

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön lakkauttaminen ja toiminnan siirtäminen osaksi Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 278 Rakennus- ja ympäristötoimi/9

Palmia -liikelaitoksen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 279 Sivistystoimi/10

Myllypuron ala-asteen ja yläasteen hallinnollinen yhdistäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Asukaspalautteita

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 280 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Vuoden 2016 kiinteistötoimitusmaksutaksan vahvistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 281 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Kiinteistönkaupan esisopimus ja lopulliset sopimukset Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevien tonttien ja tontinosien myymiseksi (Espoo, Kaitaa, korttelit 31106 ja 31098) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Maankäyttösopimus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 282 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Oulunkylän Patolan ja Maunulan alueiden sekä Haagan Isonnevan alueen asunto- ja autopaikkatonttien vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 283 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Kruunusiltojen liikennesuunnitelma välillä Kruunuvuorenranta-Kalasatama (Nihti) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 284 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaavan hyväksyminen ja asemakaavan muuttaminen (nro 12305) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 285 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/16

Taka-Töölön korttelin 464 tontin 15 asemakaavan muuttaminen (nro 12315, Pohjoinen Hesperiankatu 15) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 286 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/17

Kumpulan korttelin 24960, tontin 24962/3 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12336, Gadolininkadun eteläpuoli) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 287 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/18

Suurmetsän korttelin 41129 tontin 7 asemakaavan muuttaminen (nro 12339, Suovaniityntie 21-23, Heikinlaakso) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 288

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 270 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 271 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 272 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 273 Stadsdirektören/4

Val av ledamot och ordförande i revisionsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 274 Stadsdirektören/5

Val av ersättare i stadsstyrelsens IT-sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 275 Stadsdirektören/6

Val av ersättare i nämnden för tekniska tjänster (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 276 Stadsdirektören/7

Lån till Stadionstiftelsen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 277 Stadsdirektören/8

Nedläggning av Stiftelsen Helsingfors stads 400-årshem och överföring av stiftelsens verksamhet till en del av Helsingfors stadskoncern (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 278 Byggnads- och miljöväsendet/9

Ändringar i instruktionen för affärsverket Palmia (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 279 Bildningsväsendet/10

Administrativ sammanslagning av Myllypuron ala-asteen koulu och Myllypuron yläasteen koulu (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Asukaspalautteita

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 280 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Fastighetsförrättningsavgiftstaxa för år 2016 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 281 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Föravtal om fastighetsköp och slutliga avtal om försäljning av tomter och tomtdelar i Hannusåker i Esbo (Esbo, Kaitans, kvarteren 31106 och 31098) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Maankäyttösopimus

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 282 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Arrendegrunder för bostads- och bilplatstomter i Dammen och Månsas i Åggelby och i Stormyren i Haga (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 283 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Trafikplan för Kronbroarna mellan Kronbergsstranden och Fiskehamnen (Knekten) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 284 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/15

Detaljplan och detaljplaneändring för en kollektivtrafikled till Kronbergsstranden (nr 12305) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 285 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/16

Detaljplaneändring för tomten 15 i kvarteret 464 i Bortre Tölö (nr 12315, Norra Hesperiagatan 15) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 286 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/17

Detaljplaneändring för kvarteret 24960, tomten 24962/3 och gatuområde i Gumtäkt (nr 12336, området söder om Gadolinsgatan) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 287 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/18

Detaljplaneändring för tomten 7 i kvarteret 41129 i Storskog (nr 12339, Stackängsvägen 21-23, Henriksdal) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 288

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10