Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
16 / 21.10.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 261 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 262 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 263 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginhallituksen kahden varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 264 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 265 Kaupunginjohtaja/5

Eläintarhan johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 266 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2016 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 267 Kaupunginjohtaja/7

Ennakkosuostumuksen antaminen Helsingin Bussiliikenne Oy:tä koskevaan omistusjärjestelyyn (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin Bussiliikenne Oy:n ennakkosuostumuspyyntö

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 5

Liite 6

HSL:n lausunto 14.9.2015

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 268 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Herttoniemen yritysalueen tontin 43057/9 osan ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12346, Kirvesmiehenkatu 2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 269

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 261 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 262 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 263 Stadsdirektören/3

Val av två ersättare i stadsstyrelsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 264 Stadsdirektören/4

Val av ersättare i stadsstyrelsens ledarskapssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 265 Stadsdirektören/5

Val av ledamot i direktionen för djurgården (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 266 Stadsdirektören/6

Stadsfullmäktiges sammanträden år 2016 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 267 Stadsdirektören/7

Förhandssamtycke till ägandearrangemangen i Helsingfors Busstrafik Ab (pdf) (html)

Bilaga 1

Helsingin Bussiliikenne Oy:n ennakkosuostumuspyyntö

Bilaga 2

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p., MyndOffL 24 § 1 mom. 17 p.)

Bilaga 3

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p., MyndOffL 24 § 1 mom. 17 p.)

Bilaga 4

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p., MyndOffL 24 § 1 mom. 17 p.)

Bilaga 5

Bilaga 6

HSL:n lausunto 14.9.2015

Bilaga 7

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p., MyndOffL 24 § 1 mom. 17 p.)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 268 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Detaljplaneändring för en del av tomten 43057/9 och för gatuområde i Hertonäs företagsområde (nr 12346, Timmermansgatan 2) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 269

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10