Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
13 / 09.09.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 198 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 199 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 200 Puheenjohtaja/3

Liittyminen valtuustoryhmään (pdf) (html)

Liite 1


§ 201 Puheenjohtaja/4

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 202 Kaupunginjohtaja/5

Varhaiskasvatuslautakunnan kahden jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 203 Kaupunginjohtaja/6

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenten valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 204 Kaupunginjohtaja/7

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 205 Kaupunginjohtaja/8

Vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 206 Rakennus- ja ympäristötoimi/9

Eron myöntäminen Helsingin kaupungin tukkutorin toimitusjohtajalle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 207 Rakennus- ja ympäristötoimi/10

Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 208 Sosiaali- ja terveystoimi/11

Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seuranta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 209 Sivistystoimi/12

Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen perustaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 210 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Viikin (36.ko) korttelin 36202 sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12282, Viikin monitoimitalon ja Viikin kentän alue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Osa päätöshistoriaa

Liite 8

Liite 9

As Oy Helsingin Rosmariinin 2.kirje liitteineen

Liite 10

Liite 11

Liikuntavirasto, vastaus Viikin Latokartanon kentältä tontille suunnitellusta tiestä sekä kentän suoja-aidasta

Liite 12

Kaupunkisuunnitteluviraston vastaus Viikin Latokartanon kentältä tontille suunnitellusta tiestä sekä kentän suoja-aidasta

Liite 13

Muistio huoltoajoa koskevasta maastokatselmuksesta 20.8.2015

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 211 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Suutarilan korttelin 40158 tontin 1 asemakaavan muuttaminen (Päitsitien länsipää, nro 12312) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 212 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Vartiokylän korttelin 45264 tontin 2 asemakaavan muuttaminen (Kiviportintie 3, nro 12337) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 213

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 198 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 199 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 200 Ordföranden/3

Anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 201 Ordföranden/4

Frågestund (pdf) (html)


§ 202 Stadsdirektören/5

Val av två ledamöter och ordförande i barnomsorgsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 203 Stadsdirektören/6

Val av ersättare i kultur- och biblioteksnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 204 Stadsdirektören/7

Val av ledamot och ordförande i kultur- och biblioteksnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 205 Stadsdirektören/8

Plan i enlighet med äldreomsorgslagen över stadens åtgärder för att stödja den äldre befolkningens funktionsförmåga och social- och hälsovårdstjänster för äldre (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 206 Byggnads- och miljöväsendet/9

Ansökan om avsked från tjänsten som verkställande direktör för Helsingfors stads partitorg (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 207 Byggnads- och miljöväsendet/10

Höjning av maximipriset i projektplanen för ombyggnad av biljetthallen på Hagnäs metrostation (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 208 Social- och hälsovårdsväsendet/11

Uppföljning av utfallet inom barn- och ungdomspsykiatriska tjänster (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 209 Bildningsväsendet/12

Inrättande av affärsverket Helsingfors stads företagshälsa (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 210 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Detaljplaneändring för kvarteret 36202 och område för idrotts- och rekreationsanläggningar m.m. i Vik (nr 12282, Viks allaktivitetshus och idrottsområde) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Osa päätöshistoriaa

Bilaga 8

Bilaga 9

As Oy Helsingin Rosmariinin 2.kirje liitteineen

Bilaga 10

Bilaga 11

Liikuntavirasto, vastaus Viikin Latokartanon kentältä tontille suunnitellusta tiestä sekä kentän suoja-aidasta

Bilaga 12

Kaupunkisuunnitteluviraston vastaus Viikin Latokartanon kentältä tontille suunnitellusta tiestä sekä kentän suoja-aidasta

Bilaga 13

Muistio huoltoajoa koskevasta maastokatselmuksesta 20.8.2015

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 211 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Detaljplaneändring för tomten 1 i kvarteret 40158 i Skomakarböle (västra ändan av Betselvägen, nr 12312) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 212 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/15

Detaljplaneändring för tomten 2 i kvarteret 45264 i Botby (Stenportsvägen 3, nr 12337) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 213

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10