Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
12 / 26.08.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 179 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 180 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 181 Kaupunginjohtaja/3

Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 182 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginhallituksen jäsenen ja toisen varapuheenjohtajan sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 183 Kaupunginjohtaja/5

Varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 184 Kaupunginjohtaja/6

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenten valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 185 Kaupunginjohtaja/7

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 186 Kaupunginjohtaja/8

Lainan ja kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus

Liite 2

Hankesuunnitelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 187 Sivistystoimi/9

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 188 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 189 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Jätkäsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja päiväkoti, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 190 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Jakomäen tontin 41200/28 ja Pihlajiston tontin 38317/4 vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12135

Liite 2

Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12134

Liite 3

Liite 4

Tonttijakokartta nro 12574

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 191 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Kivikon asuinrakennusten tontin vuokrausperusteet ja osto-oikeuden sisällyttäminen tontin maanvuokrasopimukseen (Mellunkylä, Kivikko, tontti 47355/1) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 192 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Keski-Vuosaaren asuntotontin ja autopaikkatontin vuokrausperusteet ja vuokrasopimuksen osto-oikeutta tarkoittava ehto (Vuosaari, tontit 54052/6 ja 54054/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 193 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Taka-Töölön korttelin 463 tontin 28 asemakaavan muuttaminen (nro 12309, Töölönkatu 28) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 194 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/16

Taka-Töölön korttelin 514 tontin 3 ja sen ympäristön asemakaavan muuttaminen (nro 12310, Olympiastadion) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 195 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/17

Jätkäsaaren eräiden tonttien sekä satama- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12272, Terassitalokortteli) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 196 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/18

Herttoniemen (43.ko) eräiden kortteli-, puisto- ja katualueitten asemakaavan hyväksyminen ja puisto- ja katualueitten asemakaavan muuttaminen (nro 12286, Roihuvuoren pohjoisrinne) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 197

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 179 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 180 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 181 Stadsdirektören/3

Ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 182 Stadsdirektören/4

Val av ledamot och andre ordförande i stadsstyrelsen och ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 183 Stadsdirektören/5

Val av ersättare i barnomsorgsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 184 Stadsdirektören/6

Val av ersättare i kultur- och biblioteksnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 185 Stadsdirektören/7

Val av ledamot och ordförande i direktionen för svenska arbetarinstitutet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 186 Stadsdirektören/8

Lån och stadens proprieborgen till Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy (pdf) (html)

Bilaga 1

Hakemus

Bilaga 2

Hankesuunnitelma

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 187 Bildningsväsendet/9

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 188 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Projektplan för ombyggnad av Hagnäs saluhall (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 189 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Projektplan för en byggnad för årskurserna 1-2 i Jätkäsaaren peruskoulu och ett daghem på Busholmen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 190 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Arrendegrunder för tomten 41200/28 i Jakobacka och tomten 38317/4 i Rönninge (pdf) (html)

Bilaga 1

Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12135

Bilaga 2

Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12134

Bilaga 3

Bilaga 4

Tonttijakokartta nro 12574

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 191 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Arrendegrunder för en tomt för bostadshus i Stensböle och villkor om en köpoption i arrendeavtalet (Mellungsby, Stensböle, tomten 47355/1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 192 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Arrendegrunder för bostadstomten 54052/6 och parkeringstomten 54054/4 i Mellersta Nordsjö och ett villkor om en köpoption i arrendeavtalet för bostadstomten (Nordsjö) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 193 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/15

Detaljplaneändring för tomten 28 i kvarteret 463 i Bortre Tölö (nr 12309, Tölögatan 28) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Osa päätöshistoriaa

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 194 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/16

Detaljplaneändring för tomten 3 i kvarteret 514 med omgivning i Bortre Tölö (nr 12310, Olympiastadion) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Osa päätöshistoriaa

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 195 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/17

Detaljplaneändring för vissa tomter och hamn- och gatuområden på Busholmen (nr 12272, terrasshuskvarteret) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Osa päätöshistoriaa

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 196 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/18

Detaljplan för kvarters-, park- och gatuområden och detaljplaneändring för park- och gatuområden i Hertonäs (nr 12286, Kasbergets norra sluttning) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 197

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10