Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
11 / 17.06.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 158 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 159 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 160 Tarkastuslautakunta/3

Vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely sekä vastuuvapaus vuodelta 2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Liite 27

Liite 28

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 161 Kaupunginjohtaja/4

Helsingin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 162 Kaupunginjohtaja/5

Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 163 Kaupunginjohtaja/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston jäsenen ja varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 164 Kaupunginjohtaja/7

Varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 165 Kaupunginjohtaja/8

Opetuslautakunnan jäsenen sekä sen ruotsinkielisen jaoston jäsenten ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Klaus Sallisen eronpyyntö

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 166 Kaupunginjohtaja/9

Eräiden määrärahojen siirto sosiaali- ja terveysviraston ja HUS:in välillä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 167 Kaupunginjohtaja/10

Lainan myöntäminen Planmeca Golf Areena Helsinki Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Lainahakemus

Liite 2

Lainahakemuksen liite 15.4.2015

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 168 Kaupunginjohtaja/11

Osoitteessa Sörnäisten rantatie 27 A sijaitsevan Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen käytössä olevan toimitilan vuokrasopimuksen uusiminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 169 Rakennus- ja ympäristötoimi/12

Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2014 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 170 Sivistystoimi/13

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 171 Sivistystoimi/14

Nuorisotoimen johtosäännön uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 172 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Vuokrausperusteet Jätkäsaaren asuinkerrostalotonteille (Länsisatama, Jätkäsaari, tontit 20071/1-2) (pdf) (html)

Liite 1

Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 173 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/16

Vuokrausperusteet ja osto-oikeuden sisällyttäminen asuntotontin vuokrasopimukseen (Kaarela, Honkasuo, tontti 33366/1) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/17

Pisararadan asemakaavan muuttaminen (nro 12290) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 175 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/18

Sörnäisten korttelin 10570 osan, satama-, vesi- ja katualueiden sekä venesataman asemakaavan muuttaminen (nro 12284, Verkkosaaren eteläosa) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 176 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/19

Tapaninkylän, Tapaninvainion, Tapanilan (39.ko) kortteleiden 39118, 39120, 39129, 30131, 30132 ja 30148 eräiden tonttien sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12314, Vanhan Tapanilantien eteläpuolen alue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 177 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/20

Mellunkylän, Mellunmäen (47.ko) kortteleiden 47360-47361 ja 47363-47366 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen nro 12321, Tankovainion alue (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 178

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 158 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 159 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 160 Revisionsnämnden/3

Behandling av utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2014 och ansvarsfrihet för året 2014 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15

Bilaga 16

Bilaga 17

Bilaga 18

Bilaga 19

Bilaga 20

Bilaga 21

Bilaga 22

Bilaga 23

Bilaga 24

Bilaga 25

Bilaga 26

Bilaga 27

Bilaga 28

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 161 Stadsdirektören/4

Helsingfors stads bokslut för år 2014 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 162 Stadsdirektören/5

Ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 163 Stadsdirektören/6

Val av ledamot och ersättare i social- och hälsovårdsnämndens första sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 164 Stadsdirektören/7

Val av ersättare i barnomsorgsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 165 Stadsdirektören/8

Val av ledamot i utbildningsnämnden och av ledamöter och ordförande i nämndens svenska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Klaus Sallisen eronpyyntö

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 166 Stadsdirektören/9

Överföring av anslag mellan social- och hälsovårdsverket och HNS (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 167 Stadsdirektören/10

Lån till Planmeca Golf Areena Helsinki Oy (pdf) (html)

Bilaga 1

Lainahakemus

Bilaga 2

Lainahakemuksen liite 15.4.2015

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 168 Stadsdirektören/11

Förnyande av hyresavtalet för verksamhetslokalerna i affärsverket Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänsts bruk vid Sörnäs strandväg 27 A (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 169 Byggnads- och miljöväsendet/12

Helsingfors stads miljörapport 2014 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 170 Bildningsväsendet/13

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 171 Bildningsväsendet/14

Ny instruktion för ungdomsväsendet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 172 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/15

Arrendegrunder för tomter för flervåningshus på Busholmen (Västra hamnen, Busholmen, tomterna 20071/1 och 2) (pdf) (html)

Bilaga 1

Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 173 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/16

Arrendegrunder för bostadstomten 33366/1 och villkor om en köpoption i arrendeavtalet (Kårböle, Hongasmossa) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 174 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/17

Detaljplaneändring för centrumslingan (nr 12290) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Osa päätöshistoriaa

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 175 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/18

Detaljplaneändring för en del av kvarteret 10570, hamn-, vatten- och gatuområden och småbåtshamn i Sörnäs (nr 12284, södra delen av Nätholmen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 176 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/19

Detaljplaneändring för tomter i kvarteren 39118, 39120, 39129, 30131, 30132 och 30148 och för gatu- och parkområden i 39 stadsdelen (Staffansby, Staffansslätten, Mosabacka) (nr 12314, området söder om Gamla Staffansbyvägen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Osa päätöshistoriaa

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 177 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/20

Detaljplaneändring för kvarteren 47360-47361 och 47363-47366 m.m. i 47 stadsdelen (Mellungsby, Mellungsbacka, Stångfallet med omgivning) (nr 12321) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 178

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10