Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
07 / 08.04.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 91 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 92 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 93 Puheenjohtaja/3

Uusi valtuustoryhmä (pdf) (html)

Liite 1


§ 94 Puheenjohtaja/4

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 95 Kaupunginjohtaja/5

Kiinteistölautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 96 Kaupunginjohtaja/6

Ryj / Kunnan asukkaan aloite Kaisaniemen metroaseman pohjoisen lippuhallin ja sisäänkäyntien rakentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Kuntalaisaloite, Kaisaniemen metroaseman pohjoisen lippuhallin ja sisäänkäyntien rakentaminen

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 97 Kaupunginjohtaja/7

Sj / Kunnan asukkaan aloite lasten ja nuorten taiteiden talosta Vuosaareen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 98 Kaupunginjohtaja/8

Sj / Kunnan asukkaan aloite uimahallien ja kuntosalien ilmaiskorteista 70 vuotta täyttäneille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 99 Kaupunginjohtaja/9

Kaj / Kunnan asukkaan aloite Tuulivoimaa Helsinkiin! - Yes in my backyard! (pdf) (html)

Liite 1

Kuntalaisaloite Tuulivoimaa Helsinkiin! - Yes in my backyard!

Liite 2

Osallistujaluettelo, Kuntalaisaloite Tuulivoimaa Helsinkiin -aloitteeseen osallistujat

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 100 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Kilpailun perusteella luovutettavaksi varattujen tonttien myyminen ja vuokraaminen Kalasatamasta (Sörnäinen, Verkkosaari, tontit 10600/1 - 6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 101 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Kilpailun perusteella luovutettavaksi varattujen tonttien myyminen Kalasatamasta (Sörnäinen, Verkkosaari, tontit 10600/7 ja 10601/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 102 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Konalan asuinkerrostalotontin vuokrausperusteet (Konala, Hilapellonpolku, tontti 32067/6) (pdf) (html)

Liite 1

Kartat

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 103 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Kalasataman Koksikadun kolmion asemakaavan muuttaminen (nro 12291, Koksikadun kolmio) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 104 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Käpylän tontin 827/2 asemakaavan muuttaminen (nro 12263, Käpylänkuja 5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 105 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Herttoniemen Hitsaajankatu 9:n asemakaavan muuttaminen (nro 12296, Herttoniemenranta, Hitsaajankatu 9) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 106 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/16

Vartioharjun Varjakanvalkama 54 - 70:n asemakaavan muuttaminen (nro 12294, Varjakanvalkama 54 - 70) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 107

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraava aloite (pdf) (html)§ 91 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 92 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 93 Ordföranden/3

Ny fullmäktigegrupp (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 94 Ordföranden/4

Frågestund (pdf) (html)


§ 95 Stadsdirektören/5

Val av ledamot i fastighetsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 96 Stadsdirektören/6

Ryj / Kommuninvånarinitiativ om byggande av en norra biljetthall och ingångar till Kajsaniemi metrostation (pdf) (html)

Bilaga 1

Kuntalaisaloite, Kaisaniemen metroaseman pohjoisen lippuhallin ja sisäänkäyntien rakentaminen

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 97 Stadsdirektören/7

Sj / Kommuninvånarinitiativ om ett konstens hus för barn och unga i Nordsjö (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 98 Stadsdirektören/8

Sj / Kommuninvånarinitiativ om frikort till simhallar och gym för invånare som fyllt 70 år (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 99 Stadsdirektören/9

Kaj / Kommuninvånarinitiativ om vindkraft i Helsingfors Tuulivoimaa Helsinkiin! - Yes in my backyard! (pdf) (html)

Bilaga 1

Kuntalaisaloite Tuulivoimaa Helsinkiin! - Yes in my backyard!

Bilaga 2

Osallistujaluettelo, Kuntalaisaloite Tuulivoimaa Helsinkiin -aloitteeseen osallistujat

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 100 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Försäljning och utarrendering av tomter i Fiskehamnen reserverade för att överlåtas utifrån ett ansökningsförfarande (Sörnäs, Nätholmen, tomterna 10600/1 - 6) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 101 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Försäljning av tomter i Fiskehamnen reserverade för att överlåtas utifrån ett ansökningsförfarande (Sörnäs, Nätholmen, tomterna 10600/7 och 10601/1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 102 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Arrendegrunder för en tomt för flervåningshus i Kånala (Ledåkersstigen, tomten 32067/6) (pdf) (html)

Bilaga 1

Kartat

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 103 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Detaljplaneändring för Koksgatans triangel i Fiskehamnen (nr 12291) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 104 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Detaljplaneändring för tomten 827/2 i Kottby (nr 12263, Kottbygränden 5) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 105 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/15

Detaljplaneändring för Svetsargatan 9 i Hertonäs (nr 12296, Hertonäs strand) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 106 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/16

Detaljplaneändring för Väringshamnen 54-70 i Botbyåsen (nr 12294) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 107

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande motion (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10