Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
01 / 14.01.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 1 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 2 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 3 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuodeksi 2015 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 4 Kaupunginjohtaja/4

Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 5 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginhallituksen jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 - 2016 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 6 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 – 2016 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 7 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 – 2016 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Kaupunginjohtaja/8

Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 – 2016 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 9 Kaupunginjohtaja/9

Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Kaupunginjohtaja/10

Rakennuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Kaupunginjohtaja/11

Eläintarhan johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Kaupunginjohtaja/12

Nuorisolautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Kaupunginjohtaja/13

Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 14 Kaupunginjohtaja/14

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen sekä sen toisen jaoston jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Kaupunginjohtaja/15

Lainan myöntäminen Stiftelsen Arcada -säätiölle Arcadahallen -liikuntahallin rakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 16 Rakennus- ja ympäristötoimi/16

Rakentamispalvelun (Staran) johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Rakentamispalvelun johtosääntöehdotus

Liite 2

Liite 3

Osastojen yhdistämisen edut ja tavoitteet

Liite 4

Rakentamispalvelun henkilöstöryhmän lausunto

Liite 5

Liite 6

Sääntötoimikunnan lausunto

Liite 7

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 17 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/17

Vuokrausperusteet kahdelle pientalotontille Vuosaaren Aurinkolahdessa (Vuosaari, Aurinkolahti, tontit 54288/7 ja 54289/2) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 18 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/18

Koivusaaren osayleiskaavan hyväksyminen (nro 12180) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 19 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/19

Keski-Pasilan keskustakorttelin asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12261, Pasilan keskustakortteli) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 20 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/20

Käpylän Olympiakylän asemakaavan muuttaminen (nro 12121, Olympiakylä) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/21

Suutarilan Siltalanpuiston alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12243, Siltalanpuiston alue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 22 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/22

Laajasalon Stansvikin alueen asemakaava (nro 11960, Stansvikin alue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 23

Kokouksen kuluessa jätettiin seuraavat kuusi aloitetta (pdf) (html)§ 1 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 2 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 3 Stadsdirektören/3

Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige för år 2015 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 4 Stadsdirektören/4

Ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 5 Stadsdirektören/5

Val av ledamöter i stadsstyrelsen för mandattiden 2015 - 2016 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 6 Stadsdirektören/6

Val av ledamöter i stadsstyrelsens koncernsektion för mandattiden 2015 - 2016 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 7 Stadsdirektören/7

Val av ledamöter i stadsstyrelsens ledarskapssektion för mandattiden 2015 - 2016 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 8 Stadsdirektören/8

Val av ledamöter i stadsstyrelsens IT-sektion för mandattiden 2015 - 2016 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 9 Stadsdirektören/9

Val av ersättare i revisionsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 10 Stadsdirektören/10

Val av ersättare i byggnadsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 11 Stadsdirektören/11

Val av ledamot och ordförande i direktionen för djurgården (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 12 Stadsdirektören/12

Val av ledamot i ungdomsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 13 Stadsdirektören/13

Val av ledamot i utbildningsnämndens svenska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 14 Stadsdirektören/14

Val av ledamot i social- och hälsovårdsnämnden och av ledamot och ordförande i nämndens andra sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 15 Stadsdirektören/15

Lån till Stiftelsen Arcada för byggande av idrottshallen Arcadahallen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 16 Byggnads- och miljöväsendet/16

Ny instruktion för byggtjänsten (Stara) (pdf) (html)

Bilaga 1

Rakentamispalvelun johtosääntöehdotus

Bilaga 2

Bilaga 3

Osastojen yhdistämisen edut ja tavoitteet

Bilaga 4

Rakentamispalvelun henkilöstöryhmän lausunto

Bilaga 5

Bilaga 6

Sääntötoimikunnan lausunto

Bilaga 7

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 17 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/17

Arrendegrunder för två småhustomter i Solvik i Nordsjö (tomterna 54288/7 och 54289/2) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 18 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/18

Delgeneralplan för Björkholmen (nr 12180) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 19 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/19

Detaljplan och detaljplaneändring för centrumkvarteret i Mellersta Böle (nr 12261) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 20 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/20

Detaljplaneändring för Olympiabyn i Kottby (nr 12121) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 21 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/21

Detaljplaneändring för Brobyparken med omgivning i Skomakarböle (nr 12243) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 22 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/22

Detaljplan för Stansviksområdet i Degerö (nr 11960) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 23

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande sex motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10