Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
16 / 10.10.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 310 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 311 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 312 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 313 Kaupunginjohtaja/4

Asuntolautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 314 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginhallituksen varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 315 Kaupunginjohtaja/6

Hallintosäännön ja kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 316 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Lauttasaaren tontin 31011/1 asemakaavan muuttaminen (nro 12114) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 317 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Lauttasaaren tontin 31112/10 asemakaavan muuttaminen (nro 12064) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 318 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Mellunmäen kortteleiden 47225 ja 47329 ym. alueiden (Mellunmäen keskus) asemakaavan muuttaminen (nro 12026) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 319 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Laajasalon kortteleiden nro 49277 - 49280 ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä puisto- ja katualueen (Kruunuvuorenranta, mm. palvelutalokortteli) asemakaavan muuttaminen (nro 12080) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 320 Sivistys- ja henkilöstötoimi/11

Helsingin kaupungin osallistuminen Cultura-säätiön perustamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 321 Kaupunginjohtaja/12

Kj / Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite runsaslumisten talvien hyödyntämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 322 Kaupunginjohtaja/13

Kj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite muslimien hautauspalveluista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 323 Kaupunginjohtaja/14

Ryj / Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite koirapuistoista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 324 Kaupunginjohtaja/15

Ryj / Valtuutettu Sari Näreen aloite katupuiden suojelemisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 325 Kaupunginjohtaja/16

Ryj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite eläkeläisten julkisenliikenteen maksuista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 326 Kaupunginjohtaja/17

Ryj / Valtuutettu Matti Enrothin aloite talvikunnossapidon parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 327 Kaupunginjohtaja/18

Ryj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite Hermannin Rantatien pyöräily- ja kävelykadun roska-astioista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 328 Kaupunginjohtaja/19

Ryj / Valtuutettu Seppo Kanervan aloite invalidipysäköinnin kontrolloimisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 329 Kaupunginjohtaja/20

Stj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite neuvonta- ja ohjauspisteistä vanhusten palvelukeskuksiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 330 Kaupunginjohtaja/21

Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite 18-22 -vuotiaiden neuvontapalveluiden lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 331 Kaupunginjohtaja/22

Stj / Valtuutettu Anu Korppi-Koskelan aloite leikkipuistojen valaistuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 332 Kaupunginjohtaja/23

Stj / Valtuutettu Kati Peltolan aloite kaupungin omien palvelutalojen sijoittamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 333 Kaupunginjohtaja/24

Stj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite selvityksen tekemisestä työterveydenhuollon liikelaitoksen tai kunnallisen yhtiön perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 334 Kaupunginjohtaja/25

Stj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite rintamaveteraanien kuntoutuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 335 Kaupunginjohtaja/26

Sj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite nettipalvelupisteiden saamisesta vanhusten palvelukeskuksiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 336

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraava 14 aloitetta (pdf) (html)§ 310 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 311 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 312 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


§ 313 Stadsdirektören/4

Val av ledamot i bostadsnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 314 Stadsdirektören/5

Val av ersättare i stadsstyrelsen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 315 Stadsdirektören/6

Ändring av förvaltningsstadgan och av arbetsordningen för stadsfullmäktige (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 316 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Detaljplaneändring för tomten nr 31011/1 på Drumsö (nr 12114) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 317 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Detaljplaneändring för tomten nr 31112/10 på Drumsö (nr 12064) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 318 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Detaljplaneändring för kvarteren nr 47225 och 47329 m.m. områden i Mellungsbacka (Mellungsbacka centrum) (nr 12026) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 319 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Detaljplan för kvarteren nr 49277 - 49280 m.m. och detaljplaneändring för park- och gatuområde i Degerö (Kronbergsstranden, bl.a. ett kvarter för servicebyggnader) (nr 12080) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 320 Bildnings- och personalväsendet/11

Helsingfors stads deltagande i inrättandet av Cultura-stiftelsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 321 Stadsdirektören/12

Kj / Den av ledamoten Sanna Hellström väckta motionen om möjligheten att dra nytta av de snörika vintrarna (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 322 Stadsdirektören/13

Kj / Den av ledamoten Ilkka Taipale väckta motionen om begravningstjänster för muslimer (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 323 Stadsdirektören/14

Ryj / Den av ledamoten Sanna Hellström väckta motionen om hundparker (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 324 Stadsdirektören/15

Ryj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om skydd av gatuträd (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 325 Stadsdirektören/16

Ryj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om avgifterna för pensionärer inom kollektivtrafiken (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 326 Stadsdirektören/17

Ryj / Den av ledamoten Matti Enroth väckta motionen om förbättring av vinterunderhållet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 327 Stadsdirektören/18

Ryj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om sopkärl vid gång- och cykelvägen intill Hermanstads strandväg (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 328 Stadsdirektören/19

Ryj / Den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen om kontroll av handikapparkeringen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 329 Stadsdirektören/20

Stj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om rådgivnings- och vägledningsställen på servicecentren för äldre (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 330 Stadsdirektören/21

Stj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om ökade rådgivningstjänster för 18–22-åringar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 331 Stadsdirektören/22

Stj / Den av ledamoten Anu Korppi-Koskela väckta motionen om belysningen i lekparkerna (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 332 Stadsdirektören/23

Stj / Den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen om placeringen av stadens egna servicehus (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 333 Stadsdirektören/24

Stj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om en utredning om ett affärsverk eller ett kommunalt bolag för företagshälsovården (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 334 Stadsdirektören/25

Stj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om rehabiliteringen av frontveteraner (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 335 Stadsdirektören/26

Sj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om webbtjänstställen på servicecentren för äldre (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 336

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 14 motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10