Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
15 / 26.09.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 257 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 258 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 259 Kaupunginjohtaja/3

Globaalin vastuun strategia (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 260 Kaupunginjohtaja/4

Jäsenten ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan toimikaudelle 1.1.2013 - 31.12.2017 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 261 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 262 Kaupunginjohtaja/6

Kiinteistölautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 263 Kaupunginjohtaja/7

Sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 264 Kaupunginjohtaja/8

Eläintarhan johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 265 Rakennus- ja ympäristötoimi/9

Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2011 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 266 Rakennus- ja ympäristötoimi/10

Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 267 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Oulunkylän teollisuustontin vuokrausperusteet (Oulunkylä, 28295/11) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 268 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Vallilan korttelin nro 390 osan (Pasilan konepajan osa-alue 4) asemakaavan muuttaminen (nro 12087) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 269 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Käpylän puistoalueen (Nyyrikinpuisto, Vuoritalo) asemakaavan muuttaminen (nro 12062) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 270 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Suutarilan tonttien 40094/7-10 sekä puisto- ja katualueiden (Pallomäenkujan alue) asemakaavan muuttaminen (nro 12034) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 271 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikön viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 272 Sivistys- ja henkilöstötoimi/16

Ammatillisten oppilaitosten lakkauttaminen ja perustaminen sekä opetustoimen johtosäännön muuttaminen 1.1.2013 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 273 Kaupunginjohtaja/17

Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Ahjon kokoussovelluksen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 274 Kaupunginjohtaja/18

Kj / Valtuutettu Jarmo Niemisen aloite urheiluseuroille vuokrattavien maa-alueiden vuokrausajan pidentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 275 Kaupunginjohtaja/19

Kj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite koskien kilpailutuksen seurannan järjestämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 276 Kaupunginjohtaja/20

Kj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite elinkeino- ja työllisyyspoliittisesta ohjelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 277 Kaupunginjohtaja/21

Kj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite julkisen tilan vapauttamisesta kaupallisesta mainonnasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 278 Kaupunginjohtaja/22

Kj / Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite runsaslumisten talvien hyödyntämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 279 Kaupunginjohtaja/23

Kj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite muslimien hautauspalveluista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 280 Kaupunginjohtaja/24

Ryj / Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite ilman pienhiukkasmäärien vähentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 281 Kaupunginjohtaja/25

Ryj / Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite koirapuistoista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 282 Kaupunginjohtaja/26

Ryj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite lumikasojen poiskuljetuksesta ajoradoilta ja jalkakäytäviltä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 283 Kaupunginjohtaja/27

Ryj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite kierrätyksen helpottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 284 Kaupunginjohtaja/28

Ryj / Valtuutettu Emma Karin aloite metsäisen suojeluverkoston perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 285 Kaupunginjohtaja/29

Ryj / Valtuutettu Kalle Könkkölän aloite raitiovaunupysäkkien kunnostamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 286 Kaupunginjohtaja/30

Ryj / Valtuutettu Sari Näreen aloite katupuiden suojelemisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 287 Kaupunginjohtaja/31

Ryj / Valtuutettu Sari Näreen aloite työkoneista lähtevän melusaasteen vähentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 288 Kaupunginjohtaja/32

Ryj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite eläkeläisten julkisenliikenteen maksuista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 289 Kaupunginjohtaja/33

Ryj / Valtuutettu Matti Enrothin aloite talvikunnossapidon parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 290 Kaupunginjohtaja/34

Ryj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite Hermannin Rantatien pyöräily- ja kävelykadun roska-astioista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 291 Kaupunginjohtaja/35

Ryj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Halmetien kunnostamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 292 Kaupunginjohtaja/36

Ryj / Valtuutettu Seppo Kanervan aloite invalidipysäköinnin kontrolloimisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 293 Kaupunginjohtaja/37

Kaj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite opasteesta Tapanilan työväentalolle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 294 Kaupunginjohtaja/38

Kaj / Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Töölöntorin ympäristön pysäköintijärjestelyistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 295 Kaupunginjohtaja/39

Stj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite lähipalvelujen turvaamisesta sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen yhteydessä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 296 Kaupunginjohtaja/40

Stj / Valtuutettu Seija Muurisen aloite hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 297 Kaupunginjohtaja/41

Stj / Valtuutettu Seija Muurisen aloite rajatusta palvelusetelikokeilusta yksityisissä palvelutaloissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 298 Kaupunginjohtaja/42

Stj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite neuvonta- ja ohjauspisteistä vanhusten palvelukeskuksiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 299 Kaupunginjohtaja/43

Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite 18-22 -vuotiaiden neuvontapalveluiden lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 300 Kaupunginjohtaja/44

Stj / Valtuutettu Anu Korppi-Koskelan aloite leikkipuistojen valaistuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 301 Kaupunginjohtaja/45

Stj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Malmin virkistyskeskuksen tilat korvaavista ryhmätiloista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 302 Kaupunginjohtaja/46

Stj / Valtuutettu Kati Peltolan aloite kaupungin omien palvelutalojen sijoittamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 303 Kaupunginjohtaja/47

Stj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite selvityksen tekemisestä työterveydenhuollon liikelaitoksen tai kunnallisen yhtiön perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 304 Kaupunginjohtaja/48

Stj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite oikeuspsykiatristen potilaiden hoitamisesta Kellokosken sairaalassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 305 Kaupunginjohtaja/49

Stj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite terveysasemien ajanvarausjärjestelmän kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 306 Kaupunginjohtaja/50

Stj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite rintamaveteraanien kuntoutuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 307 Kaupunginjohtaja/51

Sj /Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite adoptiolasten vanhempien oikeudesta vanhempainvapaaseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 308 Kaupunginjohtaja/52

Sj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite nettipalvelupisteiden saamisesta vanhusten palvelukeskuksiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 309

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 14 aloitetta (pdf) (html)§ 257 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 258 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 259 Stadsdirektören/3

Strategi för globalt ansvar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 260 Stadsdirektören/4

Förslag till medlemmar i skatterättelsenämnden för mandatperioden 1.1.2013 - 31.12.2017 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 261 Stadsdirektören/5

Val av ersättare i stadsplaneringsnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 262 Stadsdirektören/6

Val av ersättare i fastighetsnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 263 Stadsdirektören/7

Val av ledamot i socialnämndens barn- och familjesektion (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 264 Stadsdirektören/8

Val av ersättare i direktionen för djurgården (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 265 Byggnads- och miljöväsendet/9

Miljörapport för Helsingfors stad 2011 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 266 Byggnads- och miljöväsendet/10

Justering av Helsingfors stads miljöpolicy (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 267 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Arrendegrunder för en industritomt i Åggelby (Åggelby, 28295/11) (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 268 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Detaljplaneändring för en del av kvarteret nr 390 i Vallgård (Fredriksbergs maskinverkstad, delområde 4) (nr 12087) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 269 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Detaljplaneändring för parkområde i Kottby (Nyyrikkiparken, Vuoritalo) (nr 12062) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 270 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Detaljplaneändring för tomterna 40094/7-10 och park- och gatuområden (område vid Bollbackagränden) i Skomakarböle (nr 12034) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 271 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/15

Tillsättande av tjänsten som verkschef vid stadsplaneringskontoret (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 272 Bildnings- och personalväsendet/16

Indragning och grundande av yrkesläroanstalter och ändring av instruktionen för utbildningsväsendet från 1.1.2013 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 273 Stadsdirektören/17

Kj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om utveckling av Ahjos mötesapplikation (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 274 Stadsdirektören/18

Kj / Den av ledamoten Jarmo Nieminen väckta motionen om förlängd arrendetid för markområden som utarrenderas till idrottsföreningar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 275 Stadsdirektören/19

Kj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om uppföljning av konkurrensutsättningen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 276 Stadsdirektören/20

Kj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om ett närings- och sysselsättningspolitiskt program (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 277 Stadsdirektören/21

Kj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om befriande av det offentliga rummet från kommersiell reklam (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 278 Stadsdirektören/22

Kj / Den av ledamoten Sanna Hellström väckta motionen om möjligheten att dra nytta av de snörika vintrarna (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 279 Stadsdirektören/23

Kj / Den av ledamoten Ilkka Taipale väckta motionen om begravningstjänster för muslimer (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 280 Stadsdirektören/24

Ryj / Den av ledamoten Terhi Koulumies väckta motionen om minskning av mängden småpartiklar i luften (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 281 Stadsdirektören/25

Ryj / Den av ledamoten Sanna Hellström väckta motionen om hundparker (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 282 Stadsdirektören/26

Ryj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om bortforsling av snöhögar från kör- och gångbanor (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 283 Stadsdirektören/27

Ryj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om underlättande av återvinning (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 284 Stadsdirektören/28

Ryj / Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om ett nätverk av skyddade skogar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 285 Stadsdirektören/29

Ryj / Den av ledamoten Kalle Könkkölä väckta motionen om iståndsättning av spårvagnshållplatser (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 286 Stadsdirektören/30

Ryj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om skydd av gatuträd (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 287 Stadsdirektören/31

Ryj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om minskning av bullerföroreningarna från arbetsmaskiner (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 288 Stadsdirektören/32

Ryj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om avgifterna för pensionärer inom kollektivtrafiken (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 289 Stadsdirektören/33

Ryj / Den av ledamoten Matti Enroth väckta motionen om förbättring av vinterunderhållet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 290 Stadsdirektören/34

Ryj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om sopkärl vid gång- och cykelvägen intill Hermanstads strandväg (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 291 Stadsdirektören/35

Ryj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om iståndsättning av Brännvägen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 292 Stadsdirektören/36

Ryj / Den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen om kontroll av handikapparkeringen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 293 Stadsdirektören/37

Kaj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om en vägvisare till Mosabacka Folkets hus (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 294 Stadsdirektören/38

Kaj / Den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen om parkeringen kring Tölötorg (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 295 Stadsdirektören/39

Stj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om tryggande av närservicen vid omorganiseringen av social- och hälsovårdsväsendet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 296 Stadsdirektören/40

Stj / Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om en arbetsgrupp för främjande av välbefinnande och hälsa (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 297 Stadsdirektören/41

Stj / Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om ett begränsat försök med servicesedlar i privata servicehus (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 298 Stadsdirektören/42

Stj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om rådgivnings- och vägledningsställen på servicecentren för äldre (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 299 Stadsdirektören/43

Stj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om ökade rådgivningstjänster för 18–22-åringar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 300 Stadsdirektören/44

Stj / Den av ledamoten Anu Korppi-Koskela väckta motionen om belysningen i lekparkerna (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 301 Stadsdirektören/45

Stj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om lokaler för hobbygrupper i stället för lokalerna på Malms rekreationscenter (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 302 Stadsdirektören/46

Stj / Den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen om placeringen av stadens egna servicehus (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 303 Stadsdirektören/47

Stj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om en utredning om ett affärsverk eller ett kommunalt bolag för företagshälsovården (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 304 Stadsdirektören/48

Stj / Den av ledamoten Ilkka Taipale väckta motionen om vård av rättspsykiatriska patienter vid Mariefors sjukhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 305 Stadsdirektören/49

Stj / Den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen om utveckling av ett elektroniskt bokningssystem vid hälsostationerna (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 306 Stadsdirektören/50

Stj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om rehabiliteringen av frontveteraner (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 307 Stadsdirektören/51

Sj / Den av ledamoten Sanna Hellström väckta motionen om rätt till föräldraledighet med lön för föräldrarna till adopterade barn (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 308 Stadsdirektören/52

Sj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om webbtjänstställen på servicecentren för äldre (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 309

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 14 motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10