Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
14 / 12.09.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 246 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 247 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 248 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 249 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 250 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginorkesterin johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 251 Kaupunginjohtaja/6

Terveyslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 252 Kaupunginjohtaja/7

Globaalin vastuun strategia (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 253 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Viikin korttelin 36262 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12031) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 254 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Kulosaaren tontin 42066/4 asemakaavan muuttaminen (nro 12061) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 255 Sosiaali- ja terveystoimi/10

Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 256

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 15 aloitetta (pdf) (html)§ 246 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 247 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 248 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


§ 249 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/4

Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2012 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15

Bilaga 16

Bilaga 17

Bilaga 18

Bilaga 19

Bilaga 20

Bilaga 21

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 250 Stadsdirektören/5

Val av ledamot i direktionen för stadsorkestern (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 251 Stadsdirektören/6

Val av ersättare i hälsovårdsnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 252 Stadsdirektören/7

Strategi för globalt ansvar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 253 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Detaljplaneändring för kvarteret 36262 och parkområde i Vik (nr 12031) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 254 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Detaljplaneändring för tomten 42066/4 på Brändö (nr 12061) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 255 Social- och hälsovårdsväsendet/10

Anställning av innehavare av tjänsten som verkschef vid social- och hälsovårdsverket (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 256

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 15 motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10