Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
13 / 29.08.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 218 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 219 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 220 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginhallituksen varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 221 Kaupunginjohtaja/4

Rakennuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 222 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 223 Rakennus- ja ympäristötoimi/6

Metrovarikon kehittämisen hankesuunnitelman enimmäiskustannusten korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 224 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Viikinmäen korttelitalon uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 225 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Vesalan yläasteen koulun peruskorjauksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 226 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Luettelo vuonna 2011 tehdyistä kiinteistökaupoista (pdf) (html)

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 227 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Kiinteistöjen ostaminen Malminkartanosta ja Kuninkaantammesta Senaatti-kiinteistöiltä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 228 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 229 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Raide-Jokerin hankesuunnitelman käynnistäminen ja kaavoituksen aloittaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 230 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Taka-Töölössä sijaitsevan maanalaisen pysäköintilaitoksen alueen vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 231 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Vallilan asuinkerrostalo- ja yhteispihatonttien (tontit 22556/3 ja 4) vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 232 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Käpylän asuinkerrostalotontin (Vuoritalo, tontti 25/802/1) vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 233 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/16

Käpylän asuinkerrostalotonttien (tontit 25/878/6-8) vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 234 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/17

Oulunkylän asuntotontin (tontti 28171/13) vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 235 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/18

Viikinmäen asuntotontin (tontti 36110/12) vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 236 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/19

Herttoniemen asuntotontin 43040/7 ja autopaikkatontin 43040/8 vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 237 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/20

Mellunkylän Kivikon tonttien 47352/1-3 ja 47353/1-3 vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 238 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/21

Vuokrausperusteet luovutettavaksi tuleville omakotitalotonteille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 239 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/22

Kruununhaan tonttien 11/6, 14/6 ja 12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 ja 23/10 (arvokkaat porrashuoneet) asemakaavan muuttaminen (nro 12060) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 240 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/23

Kaarelan kortteleiden nro 33350 - 33376 ym. alueiden (Honkasuo) asemakaavan hyväksyminen (nro 11870) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 241 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/24

Pukinmäen tontin 37026/3 asemakaavan muuttaminen (nro 11977) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 242 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/25

Kulosaaren vesi- ja suojaviheralueiden sekä Herttoniemen kortteleiden 43016 ja 43017 ym. alueiden (Kipparlahden alue) asemakaavan muuttaminen (nro 12042) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 243 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/26

Vuosaaren tontin 54052/3, tontin 54057/4 sekä katu-, puisto- ja vesialueiden (Keski-Vuosaari, pohjoinen aluekeskus) asemakaavan muuttaminen (nro 11953) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 244 Sivistys- ja henkilöstötoimi/27

Nuorisotoimenjohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 245

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 14 aloitetta (pdf) (html)§ 218 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 219 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 220 Stadsdirektören/3

Val av ersättare i stadsstyrelsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 221 Stadsdirektören/4

Val av ledamot i byggnadsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 222 Stadsdirektören/5

Val av ersättare i direktionen för stadsmuseet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 223 Byggnads- och miljöväsendet/6

Höjning av maximikostnaderna för projektplanen för utveckling av metrodepån (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 224 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Projektplan för en nybyggnad för Viksbacka kvartersgård (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 225 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Projektplan för ombyggnad av Vesalan yläasteen koulus skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 226 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Förteckning över fastighetsaffärer år 2011 (pdf) (html)

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 227 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Köp av fastigheter i Malmgård och Kungseken av Senatfastigheter (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 228 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2012 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15

Bilaga 16

Bilaga 17

Bilaga 18

Bilaga 19

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 229 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Inledande av arbetet på en projektplan för Spår-Jokern och av planläggningen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 230 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Arrendegrunder för ett område för en underjordisk parkeringsanläggning i Bortre Tölö (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 231 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Arrendegrunder för tomter för flervåningshus och gemensam gård i Vallgård (tomterna 22556/3 och 4) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 232 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/15

Arrendegrunder för en tomt för flervåningshus i Kottby (Vuoritalo, tomten 25/802/1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 233 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/16

Arrendegrunder för tomter för flervåningshus i Kottby (tomterna 25/878/6-8) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 234 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/17

Arrendegrunder för en bostadstomt (tomten 28171/13) i Åggelby (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 235 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/18

Arrendegrunder för en bostadstomt i Viksbacka (tomten 36110/12) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 236 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/19

Arrendegrunder för bostadstomten 43040/7 och bilplatstomten 43040/8 i Hertonäs (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 237 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/20

Arrendegrunder för tomterna 47352/1-3 och 47353/1-3 i Stensböle i Mellungsbacka (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 238 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/21

Arrendegrunder för tomter för egnahemshus som kommer att överlåtas (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 239 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/22

Detaljplaneändring för tomterna 11/6, 14/6, 14/12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 och 23/10 (värdefulla trapphus) i Kronohagen (nr 12060) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 240 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/23

Detaljplan för kvarteren nr 33350 - 33376 m.fl. områden i Kårböle (Hongasmossa) (nr 11870) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 241 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/24

Detaljplaneändring för tomten 37026/3 i Bocksbacka (nr 11977) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 242 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/25

Detaljplaneändring för vatten- och skyddsgrönområden i Brändö och för kvarteren 43016 och 43017 m.m. i Hertonäs (område i och vid Skepparviken) (nr 12042) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 243 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/26

Detaljplaneändring för tomten 54052/3, tomten 54057/4 och gatu-, park och vattenområden i Nordsjö (Mellersta Nordsjö, norra köpcentret) (nr 11953) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 244 Bildnings- och personalväsendet/27

Anställning av innehavare av tjänsten som ungdomsdirektör (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 245

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 14 motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10