Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
11 / 06.06.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 190 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 191 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 192 Kaupunginjohtaja/3

Talous- ja suunnittelukeskuksen johtosäännön ja Helsingin kaupungin taloussäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 193 Kaupunginjohtaja/4

Asuntolautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 194 Rakennus- ja ympäristötoimi/5

Pelastuskomentajan avoimen viran määräaikaisen hoitajan määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 195 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Terveyskeskuksen ja työterveyskeskuksen päätearkiston hankesuunnitelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 196 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Sörnäistentunnelin yleissuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 197 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Sörnäisten korttelin nro 571 osan ja kortteleiden nro 10593 ja 10595 - 10598 ym. alueiden (Kalasataman keskus) asemakaavan muuttaminen (nro 12070) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 198 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Sörnäisten korttelin nro 10619 osan ja vesialueen asemakaavan hyväksyminen sekä korttelin nro 10570 osan ja puisto- ym. alueiden (Verkkosaaren kelluvat asunnot) asemakaavan muuttaminen (nro 11956) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 199 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Vallilan katu- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä Hermannin, Vallilan, Toukolan ja Kumpulan puisto- ym. alueiden (Vallilanlaakson joukkoliikennekatu) asemakaavan muuttaminen (nro 11978) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 200 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Lauttasaaren tonttien 31134/7 ja 8 asemakaavan muuttaminen (nro 12022) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 201 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Lauttasaaren tontin 31134/13 asemakaavan muuttaminen (nro 11933) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 202 Sosiaali- ja terveystoimi/13

Sosiaali- ja terveystoimen organisaation uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 203 Sosiaali- ja terveystoimi/14

Varhaiskasvatustoimen organisaation perustaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 204 Kaupunginjohtaja/15

Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen ja kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaoston asettaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 205

Kokouksen kuluessa jätettiin seuraavat yhdeksän aloitetta (pdf) (html)§ 190 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 191 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 192 Stadsdirektören/3

Ändring av instruktionen för ekonomi- och planeringscentralen och av ekonomistadgan (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 193 Stadsdirektören/4

Val av ersättare i bostadsnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 194 Byggnads- och miljöväsendet/5

Handhavare av den vakanta tjänsten som räddningskommendör (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 195 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/6

Projektplan för ett slutarkiv för hälsovårdscentralen och företagshälsovårdscentralen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 196 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Översiktsplan för Sörnästunneln (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 197 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Detaljplaneändring för en del av kvarteret nr 571 och för kvarteren nr 10593 och 10595 - 10598 m.m. i Sörnäs (Fiskehamnens centrum) (nr 12070) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15

Bilaga 16

Bilaga 17

Bilaga 18

Bilaga 19

Bilaga 20

Bilaga 21

Bilaga 22

Bilaga 23

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 198 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Detaljplan för en del av kvarteret nr 10619 och vattenområde och detaljplaneändring för en del av kvarteret nr 10570 och parkområden m.m. i Sörnäs (flytande bostäder vid Nätholmen) (nr 11956) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 199 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Detaljplan för gatuområden m.m. i Vallgård och detaljplaneändring för park- och gatuområden m.m. i Hermanstad, Vallgård, Majstad och Gumtäkt (kollektivtrafikgatan i Vallgårdsdalen) (nr 11978) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 200 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Detaljplaneändring för tomterna nr 31134/7 och 8 på Drumsö (nr 12022) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 201 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Detaljplaneändring för tomten nr 31134/13 på Drumsö (nr 11933) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 202 Social- och hälsovårdsväsendet/13

Omorganisering av social- och hälsovårdsväsendet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 203 Social- och hälsovårdsväsendet/14

Inrättande av ett barnomsorgsväsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 204 Stadsdirektören/15

Ändring av instruktionen för stadsstyrelsen och tillsättande av en social- och hälsovårdssektion inom stadsstyrelsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 205

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande nio motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10