Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
08 / 25.04.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 87 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 88 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 89 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 90 Kaupunginjohtaja/4

Sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 91 Kaupunginjohtaja/5

Lähetekeskustelu kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia ja demokratian vahvistamista koskevasta hankkeesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 92 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginhallituksen varajäsenen sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 93 Kaupunginjohtaja/7

Eläintarhan johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 94 Kaupunginjohtaja/8

Ympäristölautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 95 Kaupunginjohtaja/9

Kunnan asukkaan aloitteet vuodelta 2011 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 96 Rakennus- ja ympäristötoimi/10

Helsingin kaupungin pelastustoimen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 97 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Rakentamispalvelu (Stara) Jätkäsaaren työtukikohdan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 98 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Kruununhaan tontin 4/4 (Lampan talo) asemakaavan muuttaminen nro 12094) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 99 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Haagan tonttien 29128/3 ja 29129/5 sekä katu- ja puistoalueiden (Kuusamakujan alue) asemakaavan muuttaminen (nro 12074) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 100 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Lauttasaaren tontin 31134/2 asemakaavan muuttaminen (nro 12021) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 101 Sivistys- ja henkilöstötoimi/15

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 102

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat seitsemän aloitetta (pdf) (html)§ 87 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 88 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 89 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


§ 90 Stadsdirektören/4

Anställning av innehavare av tjänsten som biträdande stadsdirektör för bildnings- och personalväsendet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 91 Stadsdirektören/5

Remissdebatt om ett projekt rörande påverkansmöjligheter för invånarna och starkare demokrati (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 92 Stadsdirektören/6

Val av ersättare i stadsstyrelsen och ledamot i stadsstyrelsens koncernsektion (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 93 Stadsdirektören/7

Val av ledamot och vice ordförande i direktionen för djurgården (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 94 Stadsdirektören/8

Val av ersättare i miljönämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 95 Stadsdirektören/9

Kommuninvånarnas initiativ 2011 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 96 Byggnads- och miljöväsendet/10

Ändring av instruktionen för Helsingfors stads räddningsväsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 97 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Projektplan för en arbetsstation på Busholmen för byggtjänsten (Stara) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 98 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Detaljplaneändring för tomten nr 4/4 (Lampaska huset) i Kronohagen (nr 12094) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 99 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Detaljplaneändring för tomterna 29128/3 och 29129/5 och gatu- och parkområden i Haga (området vid Kaprifolgränden) (nr 12074) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 100 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Detaljplaneändring för tomten nr 31134/2 på Drumsö (nr 12021) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 101 Bildnings- och personalväsendet/15

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 102

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande sju motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10