Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
07 / 11.04.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 83 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 84 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 85 Kaupunginjohtaja/3

Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlapäätös (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 86

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat seitsemän aloitetta (pdf) (html)§ 83 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 84 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 85 Stadsdirektören/3

Beslut med anledning av jubileet Helsingfors 200 år som huvudstad (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 86

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande sju motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10