Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
06 / 28.03.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 72 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 73 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 74 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 75 Kaupunginjohtaja/4

Lähetekeskustelu Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä ja kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 76 Kaupunginjohtaja/5

Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 77 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Eron myöntäminen kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikölle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 78 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Haagan peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 79 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Kampin tonttien 64/5, 15 - 17 ja 24 (Forumin kauppakeskus ja Amos Andersonin museo) asemakaavan muuttaminen (nro 12071) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 80 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Katajanokan tontin 161/3 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12058) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 81 Sivistys- ja henkilöstötoimi/10

Eron myöntäminen nuorisoasiainkeskuksen virastopäällikölle eläkkeelle siirtymisen vuoksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 82

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kaksi aloitetta (pdf) (html)§ 72 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 73 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 74 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


§ 75 Stadsdirektören/4

Remissdebatt om utredningen från arbetsgruppen för kommunförvaltningens struktur och om andra reformer i anslutning till kommunreformen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 76 Stadsdirektören/5

Val av ledamot och ordförande i direktionen för affärsverket Helsingfors Hamn (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 77 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/6

Avskedsansökan från verkschefen för stadsplaneringskontoret (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 78 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Projektplan för renovering av Haagan peruskoulus byggnad (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 79 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Detaljplaneändring för tomterna 64/5, 15 - 17 och 24 i Kampen (köpcentret Forum och Amos Andersons konstmuseum) (nr 12071) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 80 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Detaljplaneändring för tomten 161/3 och gatuområde på Skatudden (nr 12058) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 81 Bildnings- och personalväsendet/10

Avskedsansökan från verkschefen för ungdomscentralen med anledning av pensionering (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 82

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande två motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10