Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
01 / 18.01.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 1 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 2 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 3 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuodeksi 2012 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 4 Puheenjohtaja/4

Kyselytunti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 5 Kaupunginjohtaja/5

Yleisten töiden lautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 6 Kaupunginjohtaja/6

Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 7 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Kaupunginjohtaja/8

Rakennuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 9 Kaupunginjohtaja/9

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Kaupunginjohtaja/10

Päivitetty Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Sivistys- ja henkilöstötoimi/11

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Kluuvin katualueen ja katuaukion, tason -11.0 yläpuolinen tila (Asematunneli, Rautatientorin metroaseman lippuhalli) asemakaavan muuttaminen (nro 11982) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Asematunnelin tilojen uudet vuokrausperusteet ja nykyisen maanvuokrasopimuksen jatkaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 14 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Viikinmäen asuntotonttien vuokrausperusteet (tontit 36117/1 ja 3,36119/1 ja 3, 36120/3, 36121/2, 36263/1 sekä 36264/1 ja 3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Pitäjänmäen tonttien 46025/13 ja 14 vuokraus- ja myyntiperusteet, tontin 46025/13 varaaminen ja Pohjois-Haagan korttelin 29154 varauksen jatkaminen Peab Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 16

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat viisi aloitetta (pdf) (html)§ 1 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 2 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 3 Stadsdirektören/3

Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige för år 2012 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 4 Ordföranden/4

Frågestund (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


§ 5 Stadsdirektören/5

Val av ledamot i nämnden för allmänna arbeten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 6 Stadsdirektören/6

Val av ledamot i utbildningsnämnden och dess finska sektion (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 7 Stadsdirektören/7

Val av ersättare i stadsplaneringsnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 8 Stadsdirektören/8

Val av ersättare i byggnadsnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 9 Stadsdirektören/9

Ändring av arbetsordningen för stadsfullmäktige (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 10 Stadsdirektören/10

Helsingfors Energis uppdaterade utvecklingsprogram med sikte på en kolneutral framtid (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 11 Bildnings- och personalväsendet/11

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 12 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Detaljplaneändring för gatuområde och öppen plats, utrymmet ovanför nivån -11.0, i Gloet (Stationstunneln, biljetthallen på Järnvägstorgets metrostation) (nr 11982) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 13 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Nya arrendegrunder och förlängning av det nuvarande arrendeavtalet för lokalerna i Stationstunneln (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 14 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Arrendegrunder för tomter för bostadshus (tomterna nr 36117/1 och 3,36119/1 och 3, 36120/3, 36121/2, 36263/1 och 36264/1 och 3) i Viksbacka (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 15 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/15

Arrende- och försäljningsgrunder för tomterna nr 46025/13 och 14 i Sockenbacka, reservering av tomten nr 46025/13 och förlängning av reserveringstiden för kvarteret nr 29154 i Norra Haga för Peab Oy (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 16

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande fem motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10