Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
18 / 04.11.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 288 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 289 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 290 Asia/3

Ilmoitus valtuustoryhmien yhdistymisestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 291 Asia/4

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 292 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eropyyntö 11.10.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 293 Asia/6

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 3.9.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 294 Asia/7

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 295 Asia/8

Käpylän peruskoulun Untamo-rakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Käpylän pk Untamo hankesuunnitelman liitteet 27.04.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 296 Asia/9

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuin-, liike- ja toimitilatontille (Länsisatama, Jätkäsaari, AL-1 tontti 20026/7) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 297 Asia/10

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20830/3) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 298 Asia/11

Jätkäsaaren Saukonkadun asuinkorttelin asemakaavan muuttaminen (nro 12643) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 299 Asia/12

Laajasalon ratikkakorttelin asemakaavan muuttaminen (nro 12546) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 300 Asia/13

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Malmin lentokentän säilyttämisestä lentokäytössä asemakaavan vahvistumiseen saakka (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 301 Asia/14

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite petoeläinten pesimisen tukemisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 302 Asia/15

Valtuutettu Seija Muurisen aloite kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen myyntipolitiikasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 303 Asia/16

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden edistämisestä korttelipihapilotilla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 304 Asia/17

Valtuutettu Atte Harjanteen aloite viherkertoimen käytön edistämisestä kaavaprosessissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 305 Asia/18

Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite HKL:n pääkonttori Itäkeskuksen Jokerikorttelin yhteyteen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 306 Asia/19

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite mielenterveyden ensiapukoulutuksesta oppilaille ja opettajille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 307 Asia/20

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Huslabin näytteenottopisteen perustamisesta Jakomäen terveysasemalle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 308 Asia/21

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite Kontulan asukkaiden kokoontumistilojen parantamisen selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 309

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 288 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 289 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 290 Ärende/3

Anmälan om sammanslagning av fullmäktigegrupper (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 291 Ärende/4

Frågestund (pdf) (html)


§ 292 Ärende/5

Val av ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eropyyntö 11.10.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 293 Ärende/6

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 3.9.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 294 Ärende/7

Proprieborgen till Oy Apotti Ab (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 295 Ärende/8

Projektplan för ombyggnad av byggnaden Untamo vid Käpylän peruskoulu (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Käpylän pk Untamo hankesuunnitelman liitteet 27.04.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 296 Ärende/9

Arrendeprinciper för en tomt för bostads-, affärs- och verksamhetslokaler (Västra hamnen, Busholmen, tomten 20026/7, AL-1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 297 Ärende/10

Arrendeprinciper för en tomt för flervåningshus (Västra hamnen, Busholmen, tomten 20830/3) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 298 Ärende/11

Detaljplaneändring för ett bostadskvarter på Uttergatan på Busholmen (nr 12643) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 299 Ärende/12

Detaljplaneändring för spårvagnskvarteret på Degerö (nr 12546) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 300 Ärende/13

Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om bevarad flygverksamhet på Malms flygplats tills detaljplanen har fastställts (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 301 Ärende/14

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om främjande av möjligheterna för rovdjur att bygga bo (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 302 Ärende/15

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om försäljningspolitiken för kulturhistoriskt värdefulla fastigheter (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 303 Ärende/16

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om främjande av trivseln och samhörigheten med hjälp av ett pilotprojekt för kvartersgårdar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 304 Ärende/17

Den av ledamoten Atte Harjanne väckta motionen om främjad användning av grönkoefficienten i planläggningsprocessen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 305 Ärende/18

Den av ledamoten Eveliina Heinäluoma väckta motionen om placering av HST:s huvudkontor i Jokerkvarteret i Östra centrum (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 306 Ärende/19

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa för elever och lärare (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 307 Ärende/20

Den av ledamoten Sinikka Vepsä väckta motionen om ett provtagningsställe för Huslab till Jakobacka hälsostation (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 308 Ärende/21

Den av ledamoten Paavo Arhinmäki väckta motionen om förbättring av samlingslokalerna för invånarna i Gårdsbacka (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 309

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22