Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
14 / 09.09.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 191 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 192 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 193 Asia/3

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 30.7.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 194 Asia/4

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 7.7.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 195 Asia/5

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 3.7.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 196 Asia/6

Myynti- ja vuokrausperiaatteiden määrittäminen toimitilatontille (Länsisatama, Ruoholahti, KTY tontti 20798/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 197 Asia/7

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevan korttelialueen tontille sekä autopaikkatontille (Suutarila ja Herttoniemi) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 198 Asia/8

Marian kasvuyrityskampuksen asemakaavan muuttaminen (nro 12629), Lapinlahdenkatu 16 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 199 Asia/9

Valtuutettu Otto Meren aloite vuokraoikeuden siirron kieltämisestä kaupungin vuokra-asunnoissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 200 Asia/10

Valtuutettu Kati Juvan aloite matkakorttien ja kaavakkeiden saattamisesta sukupuolineutraaleiksi (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 201 Asia/11

Valtuutettu Ted Apterin aloite yhdestä palvelukanavasta kiinteistöjen huoltopyynnöille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 202 Asia/12

Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite sateenkaarinuorten tilanteen parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 203 Asia/13

Valtuutettu Amanda Pasasen aloite nuorten poliittisesta toiminnasta kaupungin tiloissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 204 Asia/14

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite TET-jakson syrjimättömyydestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 205 Asia/15

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite koulukiusaamisen kitkemisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 206 Asia/16

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite englanninkielisen opetuksen lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 207 Asia/17

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kiertävien fysioterapeuttien palkkaamisesta kouluihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 208 Asia/18

Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite erityisen tuen järjestämisestä lukioissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 209 Asia/19

Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kuplahallista Lauttasaareen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 210 Asia/20

Valtuutettu Fatim Diarran aloite Havis Amandan kunnostamisesta tai korvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 211 Asia/21

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Koskelan seniorikeskuksen vesiliikuntatiloista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 212 Asia/22

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kotona asuvien potilaiden lääkehoidon järjestämisestä sairaalakäynneillä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 213 Asia/23

Valtuutettu Sampo Terhon aloite ikäihmisille jaettavista kenkiin kiinnitettävistä liukuesteistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 214 Asia/24

Valtuutettu Kati Juvan aloite kehitysvammaisten työllistymisen ja työtoiminnan kehittämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 215 Asia/25

Valtuutettu Petra Malinin aloite jälkihuollon tukiasuntojen saatavuudesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 216

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 191 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 192 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 193 Ärende/3

Val av ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 30.7.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 194 Ärende/4

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 7.7.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 195 Ärende/5

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 3.7.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 196 Ärende/6

Försäljnings- och arrendeprinciper för en tomt för verksamhetsbyggnader (Västra hamnen, Gräsviken, KTY-tomten 20798/1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 197 Ärende/7

Arrendeprinciper för en tomt i ett kvartersområde för byggnader för social verksamhet och hälsovård och för en bilplatstomt (Skomakarböle och Hertonäs) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 198 Ärende/8

Detaljplaneändring för Maria campus för tillväxtföretag (nr 12629), Lappviksgatan 16 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 199 Ärende/9

Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om förbud mot överlåtelse av hyresrätt för stadens hyresbostäder (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 200 Ärende/10

Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om könsneutrala resekort och blanketter (pdf) (html)

Ärendet återremitterades för ny beredning

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 201 Ärende/11

Den av ledamoten Ted Apter väckta motionen om en gemensam kanal för servicebegäran för fastigheter (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 202 Ärende/12

Den av ledamoten Sandra Hagman väckta motionen om förbättring av regnbågsungdomarnas situation (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 203 Ärende/13

Den av ledamoten Amanda Pasanen väckta motionen om politisk ungdomsverksamhet i stadens lokaler (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 204 Ärende/14

Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om icke-diskriminering under prao-perioder (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 205 Ärende/15

Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om utrensning av skolmobbning (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 206 Ärende/16

Den av ledamoten Johanna Nuorteva väckta motionen om ökning av undervisningen på engelska (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 207 Ärende/17

Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om anställning av fysioterapeuter till skolor (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 208 Ärende/18

Den av ledamoten Anna Vuorijoki väckta motionen om ordnande av särskilt stöd under gymnasiestudier (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 209 Ärende/19

Den av ledamoten Mia Nygård väckta motionen om en övertryckshall till Drumsö (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 210 Ärende/20

Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om restaurering eller utbyte av Havis Amanda (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 211 Ärende/21

Den av ledamoten Sinikka Vepsä väckta motionen om lokaler för vattenmotion till Forsby seniorcenter (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 212 Ärende/22

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om sjukhusbesök för medicinering för patienter som bor hemma (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 213 Ärende/23

Den av ledamoten Sampo Terho väckta motionen om utdelning av halkskydd för skor till seniorer (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 214 Ärende/24

Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om utveckling av sysselsättningen och arbetsverksamheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 215 Ärende/25

Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om tillgången på stödbostäder för eftervård (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 216

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22