Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto
10 / 27.05.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 4.5.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 17.4.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Taivallahden peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet Taivallahden peruskoulu 15012020

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Oulunkylän ala-asteen laajennuksen ja uuden päiväkodin hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Oulunkylän ala-asteen hankesuunnitelma

Liite 2

Aluepiirustus

Liite 3

Viitesuunnitelmakooste

Liite 4

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät

Liite 5

Hankkeen aikataulu

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Puotilan ala-asteen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Puotilan ala-asteen hankesuunnitelman liitteet

Liite 3

Tarjousten laatuarviointi

Liite 4

Tarjousten kokonaistaloudellinen vertailu

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

Tilojen vuokraaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön koulujen väistötilaksi (Arkadiankatu 24) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Vuokrasopimusluonnos

Liite 3

Vastuujakotaulukko, hankintarajaliite

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen Turun kasarmin liike- ja toimistotontille (Kamppi, tontti 4218/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Salassa pidettävä (Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 kohta) )

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/10

Alppiharjun tontin 575/17 asemakaavan muuttaminen, Helsinginkuja 6 (nro 12588) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

Vanhankaupungin tontin 27671/7 asemakaavan muuttaminen, Hämeentie 157 (12592) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

Kulosaaren Kyösti Kallion tie 2 A asemakaavan muuttaminen (nro 12544) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/13

Vartiokylän korttelin 45052 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (12599), Gotlanninkatu 1-3 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 18:10