Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
21 / 29.11.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 405 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 406 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 407 Asia/3

Helsingin kaupungin talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018 - 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 408 Asia/4

Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 409 Asia/5

Tarkastuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 410 Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 411 Asia/7

Nuorten aloitteet alkuvuodelta 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 412 Asia/8

Toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamien muutosten tarkistukset Helsingin kaupungin vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6. – 31.12.2017 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 413 Asia/9

Hallintosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 414 Asia/10

Kiinteistö Oy Myllypuron kampuksen pääomittaminen ja talousarviomäärärahojen ylitysoikeus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 415 Asia/11

Konalan ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 416 Asia/12

Vuokrausperusteet viidelle tontille Etelä-Haagassa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 417 Asia/13

Vuokrausperusteet Pitäjänmäen ja Mellunkylän asuntotonteille ja autopaikkatontille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 418 Asia/14

Itäkeskuksen Kauppakartanonkatu 16:n asemakaavan muuttaminen (nro 12443) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 419 Asia/15

Kunnan jäsenen tekemä osaliitosesitys kuntarakennelain (1698/2009) mukaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 420 Asia/16

Helsingin keskustan ryhmäaloite selvitys asukasvaikuttamisen kanavoimiseksi kaupunginosapohjaisesti (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 421 Asia/17

Valtuustoryhmä Nina Hurun (NH) ryhmäaloite nuorisotyöttömyyden hoidon tehostamisesta armeijasta kotiutuville (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 422 Asia/18

Valtuustoryhmä René Hurstin ryhmäaloite Koskelan sairaala-alueella sijaitsevan G-talon muuttamisesta päihde- ja mielenterveyskuntoutujien tuettua asumista varten (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 423 Asia/19

Terve Helsinki -valtuustoryhmän ryhmäaloite eräiden sosiaali- ja terveyspalvelujen parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 424 Asia/20

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite veroparatiisitalouden torjumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 425 Asia/21

Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite ammattiin opiskelevien harjoittelupaikkojen riittävyydestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 426 Asia/22

Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite paperittomien tilanteen edistämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 427 Asia/23

Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite koonnos aiemmista toteutumattomista valtuustoaloitteista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 428 Asia/24

Valtuutettu Helena Kantolan aloite kunnallisesta perhepoliittisesta toimenpideohjelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 429 Asia/25

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kaupunkipyöräkauden tarjoamisesta työsuhde-etuna kaupungin työntekijöille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 430 Asia/26

Valtuutettu Elina Moision aloite Tehtaankadun liikenneturvallisuuden parantamisesta koulujen kohdalla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 431 Asia/27

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite merellisen taidekeskuksen perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 432 Asia/28

Valtuutettu Terhi Mäen aloite äänimerkillä varustetuista liikennevaloista Gotlanninkadun suojatielle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 433 Asia/29

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite Suvilahden skeittipuiston virallistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 434 Asia/30

Valtuutettu Suzan Ikävalkon aloite Lapinlahden sairaala-alueen toiminnan kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 435 Asia/31

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Merimiehenkadun liikenneturvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 436 Asia/32

Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite jalankulkijoiden liikennevaloetuuksista raitiovaunupysäkeille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 437 Asia/33

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Malmin lentoaseman lentokonehallin vuokraamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 438 Asia/34

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite osoitteen merkitsemisestä selkeämmin julkisiin rakennuksiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 439 Asia/35

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite puisto- ja piha-alueiden siivoustalkoista tiedottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 440 Asia/36

Valtuutettu Nina Hurun aloite asukaspysäköinnin laajentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 441 Asia/37

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite koirapuistojen lisäämisestä ja toimivuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 442 Asia/38

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite asuinalueiden omaleimaisuuden lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 443 Asia/39

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite kaupunkipyörien alueen laajentamisesta koko kaupunkiin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 444 Asia/40

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite päivähoidon laadun varmistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 445 Asia/41

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite punavankileirien historian muistamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 446 Asia/42

Valtuutettu Mari Puoskarin aloite Meilahdessa sijaitsevan julkisen taideteoksen uudelleen sijoittamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 447 Asia/43

Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite pikatilausmatkojen lisäämisestä vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 448 Asia/44

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite päihdetyön ammattitutkinnosta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 449 Asia/45

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite perhetyön vahvistamisesta ns. Imatran mallin mukaisesti (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 450 Asia/46

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite alle 25-vuotiaiden nuorten maksuttoman ehkäisyn edistämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 451

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 405 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 406 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 407 Ärende/3

Helsingfors stads budget för år 2018 och ekonomiplan för åren 2018–2020 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 408 Ärende/4

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 409 Ärende/5

Val av ledamot i revisionsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 410 Ärende/6

Val av ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 411 Ärende/7

Initiativ från ungdomar under första hälften av år 2017 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 412 Ärende/8

Justeringar av ändringar i Helsingfors stads budget för år 2017 föranledda av övergången till en sektororganisation för tiden 1.6–31.12.2017 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 413 Ärende/9

Ändring av förvaltningsstadgan (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 414 Ärende/10

Kapitalisering av Fastighets Ab Kvarnbäckens campus och överskridning av budgetanslag (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 415 Ärende/11

Projektplan för ombyggnad av Konalan ala-asteen koulu (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 416 Ärende/12

Arrendegrunder för fem tomter i Södra Haga (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 417 Ärende/13

Arrendegrunder för bostadstomter och bilplatstomter i Sockenbacka och Mellungsby (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 418 Ärende/14

Detaljplaneändring för Handelshusgatan 16 i Östra centrum (nr 12443) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 419 Ärende/15

Framställning från en kommunmedlem om partiell inkorporering med stöd av kommunstrukturlagen (1698/2009) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 420 Ärende/16

Den av Centerns fullmäktigegrupp i Helsingfors väckta motionen om en utredning om åtgärder för kanalisering av invånarinflytande i stadsdelarna (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 421 Ärende/17

Den av fullmäktigegruppen Nina Huru (NH) väckta gruppmotionen om effektivare bekämpning av arbetslöshet bland unga som rycker ut från armén (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 422 Ärende/18

Den av fullmäktigegruppen René Hursti väckta gruppmotionen om ändring av byggnad G i sjukhusområdet i Forsby till ett stött boende för rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården och klienter inom psykiatrisk rehabilitering (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 423 Ärende/19

Den av fullmäktigegruppen För ett friskt Helsingfors väckta gruppmotionen om förbättring av vissa social- och hälsovårdstjänster (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 424 Ärende/20

Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om förebyggande av skatteparadisekonomi (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 425 Ärende/21

Den av ledamoten Sanna Vesikansa väckta motionen om tillräckliga praktikplatser för yrkesstuderande (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 426 Ärende/22

Den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen om förbättrande av situationen för papperslösa (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 427 Ärende/23

Den av ledamoten Ilkka Taipale väckta motionen om ogenomförda motioner (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 428 Ärende/24

Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om ett kommunalt familjepolitiskt åtgärdsprogram (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 429 Ärende/25

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om erbjudande av en stadscykelperiod som anställningsförmån för stadens anställda (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 430 Ärende/26

Den av ledamoten Elina Moisio väckta motionen om bättre trafiksäkerhet på Fabriksgatan för skolelever (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 431 Ärende/27

Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om ett maritimt konstcentrum (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 432 Ärende/28

Den av ledamoten Terhi Mäki väckta motionen om trafikljus med ljudsignal vid övergångsstället på Gotlandsgatan (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 433 Ärende/29

Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om officiell ställning för Söderviks skejtpark (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 434 Ärende/30

Den av ledamoten Suzan Ikävalko väckta motionen om utveckling av verksamheten i Lappvikens sjukhusområde (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 435 Ärende/31

Den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen om bättre trafiksäkerhet på Sjömansgatan (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 436 Ärende/32

Den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen om trafikljus med fotgängarprioritering vid spårvagnshållplatser (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 437 Ärende/33

Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om uthyrning av flygplanshallen på Malms flygplats (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 438 Ärende/34

Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om tydligare adress på offentliga byggnader (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 439 Ärende/35

Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om information rörande städtalkon i parker och på gårdsplaner (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 440 Ärende/36

Den av ledamoten Nina Huru väckta motionen om utvidgad boendeparkering (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 441 Ärende/37

Den av ledamoten Sirkku Ingervo väckta motionen om fler och bättre fungerande hundrastgårdar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 442 Ärende/38

Den av ledamoten Sirkku Ingervo väckta motionen om bostadsområden med en speciell karaktär (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 443 Ärende/39

Den av ledamoten Paavo Arhinmäki väckta motionen om utvidgning av området för stadscyklar till hela staden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 444 Ärende/40

Den av ledamoten Sirkku Ingervo väckta motionen om garanterad kvalitet i dagvården (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 445 Ärende/41

Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om uppmärksammande av de röda fånglägrens historia (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 446 Ärende/42

Den av ledamoten Mari Puoskari väckta motionen om flyttning av ett offentligt konstverk i Mejlans (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 447 Ärende/43

Den av ledamoten Anna Vuorjoki väckta motionen om fler snabbresor inom färdtjänsten för svårt handikappade (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 448 Ärende/44

Den av ledamoten Jukka Järvinen väckta motionen om yrkesexamen i rusmedelsarbete (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 449 Ärende/45

Den av ledamoten Sirkku Ingervo väckta motionen om stärkande av familjearbetet i enlighet med den s.k. Imatramodellen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 450 Ärende/46

Den av ledamoten Reetta Vanhanen väckta motionen om främjande av avgiftsfria preventivmedel för ungdomar under 25 år (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 451

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 18:10