Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
18 / 25.10.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 381 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 382 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 383 Asia/3

Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 384 Asia/4

Etelä-Haagan Kauppalantie 27 - 29:n asemakaavan muuttaminen (nro 12422) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 385

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 381 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 382 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 383 Ärende/3

Val av ersättare i revisionsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 384 Ärende/4

Detaljplaneändring för Köpingsvägen 27–29 i Södra Haga (nr 12422) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 385

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 18:10